هایر

هایر تولیدکننده بزرگ چینی لوازم خانگی و تلویزیون که در سال ۲۰۱۶ بخش لوازم خانگی جنرال الکتریک را با پرداخت ۵.۴ میلیارد دلار تصاحب کرد

موبایل | شبنم توایی | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | 24 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۵۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۹:۵۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | 34 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۱۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۰۹ ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ | + دیدگاه