پیامد تغییرات اقلیمی؛ افزایش شدت بادها و ارتفاع امواج

پیامد تغییرات اقلیمی؛ افزایش شدت بادها و ارتفاع امواج

پژوهشگران به‌تازگی دریافته‌اند تغییرات اقلیمی به افزایش شدت بادها و ارتفاع امواج منجر شده و همین موضوع شدت سیل ناشی از طوفان را در مناطق ساحلی افزایش می‌دهد.

در سه دهه‌ی گذشته با افزایش شدت بادها و امواج در سراسر جهان، خطر بروز سیل ناشی از طوفان‌ برای جوامع ساحلی تشدید شده است. سرعت باد و ارتفاع امواج بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ در برخی مناطق دنیا افزایش درخورتوجهی داشته است. ایان یانگ از دانشگاه ملبورن و همکارانش  داده‌های ۳۱ ماهواره‌ی مختلف را بررسی کردند که در‌مقایسه‌با تلاش‌های قبلی برای ارزیابی تغییرات ایجادشده در سرعت باد و ارتفاع امواج، مجموعه‌‌داده‌های بسیار بیشتری دراختیار داشتند. آن‌ها دریافتند بیشترین تغییرات به اقیانوس منجمدجنوبی تعلق دارد؛ یعنی جایی که شدت سرعت بادها ۸ درصد و شدت امواج ۵ درصد در این دوره افزایش یافته است.

اقیانوس منجمدجنوبی شاید از محل سکونت بسیاری از مردم دور باشد؛ اما همان‌جایی است که امواج اقیانوسی در آن شکل می‌گیرند و بر شرایط امواج در اقیانوس هند و اقیانوس اطلس‌جنوبی و بخش‌های وسیعی از اقیانوس آرام تأثیر می‌گذارند. این امواج نقش مهمی در پایداری سواحل در سراسر نیم‌کره‌جنوبی زمین ایفا می‌کنند.

باتوجه‌به افزایش سرعت بالاآمدن سطح آب دریاها، می‌توان گفت بادها و امواج قوی‌تر وقوع سیل در مناطق ساحلی را تشدید خواهد کرد. ایان یانگ می‌گوید:

چنانچه شدت امواج شدید بیشتر شود، نه‌تنها تأثیر سیل‌های ناشی از طوفان بدتر خواهد شد؛ بلکه اثر زیادی بر فرسایش سواحل نیز خواهد گذاشت.

امواج بلندتر نیز احتمالا میزان شکسته‌شدن یخ‌ها را افزایش می‌دهند و بر یخسارهای بزرگ سرزمین جنوبی اثر می‌گذارند. افزایش شدت سرعت بادها و ارتفاع امواج مطابق با همان چیزی است که برخی مدل‌های تغییرات اقلیمی پیش‌بینی کرده بودند. مارک ماسلین از کالج دانشگاهی لندن می‌گوید:

به‌نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی نه‌تنها بر تعداد و شدت طوفان‌های سراسر دنیا؛ بلکه بر میانگین شدت باد و ارتفاع امواج نیز تأثیر گذاشته است.

منبع newscientist
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده