دانشمندان در اتفاقی نادر، لاک‌پشت را در حال شکار پرنده مشاهده کردند

پروژه هارپ؛ آزمایشگاهی در آسمان یا سلاحی نظامی برای وارونه کردن دنیا؟

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | 20 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | 21 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | 29 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید