مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

عدد پی؛ مهم‌ترین و مرموزترین عدد جهان 

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۱۴:۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | 36 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید