دانشمندان در اتفاقی نادر، لاک‌پشت را در حال شکار پرنده مشاهده کردند

پروژه هارپ؛ آزمایشگاهی در آسمان یا سلاحی نظامی برای وارونه کردن دنیا؟

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 23 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 89 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 88 دیدگاه

| ۱۶:۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 33 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 16 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 32 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید