ریاضیدانی که معمای ۱۵۰ ساله شطرنج را حل کرد

بزرگ‌ترین شکارچیان آمریکای شمالی چه حیواناتی بودند؟

دانشمندان در اتفاقی نادر، لاک‌پشت را در حال شکار پرنده مشاهده کردند

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۰۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 18 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | 7 دیدگاه