نگاهی به ۲۵ مورد از ترسناک‌ترین اکتشافات باستان‌شناسی تاریخ

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

اگر انسان مدرن هرگز وجود نداشت، زمین چه تفاوتی با امروز داشت؟

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | 17 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | 23 دیدگاه

گوناگون | فرید کریمی | ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | 34 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | 14 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | 16 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | 2 دیدگاه