دوربین

بررسی و معرفی دوربین عکاسی و فیلم برداری و معرفی تکنولوژی های مرتبط با دوربین های عکاسی و فیلمبردای دیجیتال

دوربین | کانن | مبین احمدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۱۲:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 2 دیدگاه

دوربین | کانن | مبین احمدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید