برترین ساعت‌‌های هوشمند و پوشیدنی‌‌ها در CES 2020

اپل واچ LTE از دیدگاه وب‌سایت اپل

نگاه نزدیک به ساعت هوشمند اپل واچ 3

پوشیدنی ها

ساعت های هوشمند، دستبندهای سلامت و دیگر گجت‌ های پوشیدنی

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 13 دیدگاه

| ۰۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 9 دیدگاه

| ۰۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | + دیدگاه

| ۰۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۰۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 14 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 56 دیدگاه

بیشتر بخوانید