قیمت تلفن میکروتل

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۸۴٬۰۰۰

سازنده
94
30
24
19
17
13
نوع تلفن
0
13
0
کاربری
13
13
تعداد گوشی
13
0
0
نمایشگر
13
0
منشی تلفنی
0
13
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
13 تلفن
تلفن میکروتل MCT-777CID
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از999,600تومان

تلفن میکروتل MCT-839CID
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از900,000تومان

تلفن میکروتل MCT-3191CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص58 × 160 × 190 میلی‌متر

تلفن میکروتل SP-F303CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
350 گرم80 × 160 × 200 میلی‌متر

تلفن میکروتل MCT-777CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

تلفن میکروتل MCT-2009CID
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص 75 × 150 × 200 میلی‌متر

تلفن میکروتل MCT-1545CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص65 × 160 × 200 میلی‌متر

تلفن میکروتل MCT-1541CID
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

تبلیغات
تلفن میکروتل MCT-1513CID مشکی
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص 40 × 170 × 200 میلی‌متر

تلفن میکروتل MCT-666CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

تلفن میکروتل MCT-203CID
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

تلفن میکروتل MCT-3160CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

تلفن میکروتل MCT-85CID
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه