پردازنده

پردازنده های کامپیوتر و موبایل، CPUهای اینتل و ای ام دی و آرم

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 21 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | 37 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 45 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 27 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | 9 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید