پینین‌ فارینا

شرکت ایتالیایی طراح خودرو که سابقه‌ی همکاری با کمپانی‌های نام‌دار و مهمی چون فراری، مازراتی، رولزرویس و آلفا رومئو را دارد.

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 46 دیدگاه

| ۰۸:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه