چطور از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنیم؟

چطور از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنیم؟

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند دیروز با ارائه خدمات ۶۹ دستگاه افتتاح شد. ازین پس برای دریافت خدمات دستگاه‌های دولتی کافی است به آدرس این درگاه مراجعه کنیم. اما چطور از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنیم؟ همراه زومیت باشید.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه ارائه خدمات دولت به مردم، حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور، تسهیل‌گری و شتاب‌بخشی در ارائه خدمات به شهروندان، شفافیت در اطلاع‌رسانی پیرامون خدمات قابل ارائه و مداومت، پیوستگی و فراگیری در ارائه خدمات، دیروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

تا کنون ۶۹ سازمان و نهاد دولتی حدود ۸۰۰ خدمت خود را از طریق این درگاه ارائه داده‌اند.

برای دسترسی به این درگاه باید وارد سامانه iran.gov.ir شد. وقتی وارد این صفحه می‌شوید اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، ظاهر زیبا نسبت به دیگر سایت‌های دولتی است که در زیر مشاهده می‌کنید.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اطلاعات موردنیاز برای دسترسی به خدمات دولت که مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستند به ۵ روش فراهم‌شده است.

۱- دسترسی از طریق فهرست الفبایی خدمات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

۲- دسترسی از طریق جستجو 

با جستجوی موضوع یا عنوان خدمات از طریق جویشگرهای بومی دسترسی به خدمت هم درون درگاه ملی و هم در شبکه ملی اطلاعات حاصل می‌شود.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

۳- دسترسی به خدمات پرکاربرد

خدماتی که بیشترین استفاده را داشته باشند به‌صورت هوشمند در بخش بالای درگاه در دسترس قرار می‌گیرد.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

۴- دسترسی از طریق ۱۴ دسته موضوعی

در بسیاری از مواقع عنوان خدمت یا دستگاه ارائه‌دهنده خدمت برای متقاضی پوشیده است. به همین منظور کلیه خدمات دولت در ۱۴ دسته تقسیم‌بندی شده در این بخش در دسترس متقاضیان است. ترتیب ارائه خدمات بر اساس میزان تقاضا است.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

۵- دسترسی از طریق دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده خدمت

آخرین بخش درگاه دسترسی بر اساس دستگاه ارائه‌دهنده خدمت است.در این بخش‌بر اساس دستگاه اصلی یا دستگاه‌های ذیل آن دسترسی به خدمات تأییدشده حاصل می‌شود.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

پس از یافتن خدمات شناسنامه خدمت قابل‌مشاهده است و بسیاری از اطلاعات مفید برای دسترسی به خدمت شامل شیوه ارائه خدمت، شرایط اخذ خدمت، مخاطبین خدمت، اطلاعات موردنیاز، فرآیند ارائه خدمت و در صورت الکترونیکی بودن، پیوند دسترسی به خدمت الکترونیکی در دسترس قرارگرفته است.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده