چه خوراکی به مورچه ها بدهیم تا تغییر رنگ دهند

چه خوراکی به مورچه ها بدهیم تا تغییر رنگ دهند

بعضی از مورچه ها که قسمت پایین بدن آنها بزرگ تر است، دارای شکم های شفافی هستند که رنگ مواد غذای داخل شکمشان از بیرون قابل مشاهده است. اگر مانند تصاویر زیر از موارد خوراکی رنگی استفاده کنید می توانید مورچه های رنگی را مشاهده کنید. عکس های زیر توسط یک دکتر هندی به نام Mohamed Babu گرفته شده است. وی قبل از گرفتن عکس ها به مورچه ها شکر های خوراکی رنگی خورانده است.

همان طور که مشاهده می کنید تعدادی از این مورچه ها از چند شکر رنگی استفاده کردند و شکمشان چند رنگ شده است. این تصاویر نه تنها در نوع خود بی نظیر هستند بلکه یکی از زیبایی های طبیعت را به خوبی نمایش می دهند.

080711_transluscent_ants_3

080711_transluscent_ants_2

منبع: Technobab

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده