دانشمندان در آزمایشگاه CERN موفق به ایجاد و مهار کردن پرتوی پاد-هیدروژن شدند

دانشمندان در آزمایشگاه CERN موفق به ایجاد و مهار کردن پرتوی پاد-هیدروژن شدند

نام آزمایشگاه سرن در ماه‌های اخیر هر از گاهی در صدر اخبار مربوط به علوم و به ویژه فیزیک کوآنتوم رویت می‌شود و این بار هم با یکی دیگر از اکتشافات و دستاوردهای آن در خدمت شما خوانندگان زومیت هستیم. پیروی آزمایشات مرتبط با پادماده‌ در این آزمایشگاه، پرتوی پاد-هیدروژنی ایجاد شده که دانشمندان موفق به مهار آن شده‌اند. در ادامه، جزئیات این کشف مهم و آثار آن را بررسی می‌کنیم.

منظور از پادماده ذرات زیر اتمی هستند که از نظر جرم مثل مواد دیگر هستند ولیکن بار مخالفی دارند. آزمایشگاه سرن آزمایشات مختلفی برای تحقیق در مورد چگونگی شکل‌گیری مواد و آغاز هستی ترتیب داده و قبلاً موفق به ایجاد پادماده شده بود. اما هیچ وقت تا این اندازه موفق نبوده که بتواند همه چیز را دقیق‌تر مطالعه کند. موضوع ایجاد پرتوی پاد-هیدروژن نیست بلکه به دام انداختن آن است که اجازه‌ی بررسی بیشتر و دستیابی به اطلاعات بیشتر پیرامون فیزیک ذرات را به آنها می‌دهد.

محققین سرن با استفاده از کندکننده‌ی ضدپروتون، پرتوی پاد-هیدروژنی را ایجاد کرده‌اند که با کمک آن می‌توانند ضدالکترون‌ها را با ضد پروتون‌ها ترکیب کنند. آنها روی هیدروژن کار کرده‌اند چرا که ساده‌ترین عنصر است، تنها یک پروتون در هسته و یک الکترون در اتم هیدروژن وجود دارد. اما ایجاد پاد-هیدروژن کافی نیست، برای مطالعه‌ی پاد-هیدروژن باید آن را مهار و حفظ کرد.

با توجه به اینکه هم هیدروژن و هم پاد-هیدروژن در مواجهه با میدان مغناطیسی عکس‌العمل نشان می‌دهند، محققین از یک میدان مغناطیسی فوق‌العاده قوی استفاده کرده‌اند تا در نهایت پاد-هیدروژن را اسیر کنند. مشکل بزرگی که در ادامه پیش روی قرار گرفته هم به همین میدان مغناطیسی مربوط می‌شود که استفاده از طیف‌نما برای بررسی پرتوها را مشکل می‌کند. بنابراین محققین به فکر راهی برای خارج کردن پاد‌اتم‌ها از میدان مغناطیسی و تمجیعشان در یک پرتو افتاده‌اند. در این صورت می‌توان بدون دخالت میدان مغناطیسی به مطالعه‌ی بیشتر در مورد پاداتم‌ها پرداخت.

شاید با ادامه‌ی این آزمایشات بالاخره بخشی از دنیای اسرارآمیز پادماده و علت پراکندگی زیاد و در عین حال پنهان ماندن آن در جهان کشف شود. قرار است سیستم به دام انداختن اتم‌ها تا تابستان بهبود یافته و آزمایشات ادامه پیدا کنند تا شاید بخش دیگری از راز شکل‌گیری جهان برملا شود. کشف این موضوع ما را یک قدم دیگر به سفر در مکان و شاید سفرهای بین ستاره‌ای با سرعتی بیشتر از نور، نزدیک می‌کند.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده