MAP، سیستم جدیدی که بیماران را به طور مداوم تحت نظر دارد

MAP، سیستم جدیدی که بیماران را به طور مداوم تحت نظر دارد

آن دسته از بیمارانی که می‌بایست مدت زمانی طولانی در بیمارستان تحت درمان باشند یا آن عده که به دلیل وخامت حال به طور مداوم بستری هستند از عارضه‌ای به نام زخم بستر رنج می‌برند. از نظر تکنیکی این عارضه زمانی حادث می‌شود که نقاطی از پوست به طور مداوم تحت فشار قرار داشته باشند. هم اکنون در بیمارستان‌ها کادر درمانی به منظور جلوگیری از بروز این زخم بیمار را به طور مرتب در تخت جا به جا می‌کنند. این سیستم جدید که به نام MAP خوانده می‌شود برای کمک به این دسته افراد طرح ریزی شده و با شبیه سازی به پرستاران نشان می‌دهد کدام نقاط بدن بیمار تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این دستگاه توسط موسسه تجاری پزشکی ول‌سنس Wellsense ارائه شده است. نام آن از واژه‌های مونیتور، هشدار و حمایت (Monitor, Alert, Protect) گرفته شده است. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی است. بخش اول شامل قسمت حساس به فشار است که در تشک تخت قرار می‌گیرد و بخش دوم یک مونیتور است که در کنار تخت بیمار گذاشته می‌شود. هزاران نقطه حساس به طور مرتب میزان فشاری که توسط بدن بیمار به آنها وارد می‌شود را ثبت می‌کنند و این اطلاعات را به مونیتور منتقل می‌نمایند. روی مونیتور نقشه‌ای شبیه سازی شده از جسم بیمار و فشار وارده در هر نقطه از آن نمایش داده شده و نقاطی را که فشار کمتر یا بیشتر به آنها وارد می‌شود را مشخص می‌کند. بدین صورت کادر درمان می‌توانند با تغییر دادن وضعیت بیمار فشار وارده را به نحوی درست توزیع کنند تا بیمار متحمل زخم بستر  و به دنبال آن درد شدید نگردد. همچنین روی مونیتور زمان سنجی وجود دارد که مقدار زمان باقی مانده تا جابجایی بعدی را نشان می‌دهد. البته این اولین باری نیست که بخش حساس به فشار برای جلوگیری از این مشکل به کار برده می‌شود. هر چند در روش‌های دیگر از عکسی فوری برای مشخص کردن میزان فشار استفاده می‌شد و خبری از بررسی مداوم و بی‌وقفه وضعیت بیمار نبود.MAP از نظر ارائه گزارش لحظه به لحظه در این مورد بی‌نظیر می‌باشد. به طور مشخص ول‌سنس اولین گروهی نیست که روی طرح پایین آوردن احتمال ایجاد زخم بستر کار می‌کند. گروه سوئیسی Empa ملافه‌ای تولید کرده که کم‌ترین تماس را با پوست بیمار دارد و در کنار آن تشکی که به طور خودکار بدن بیمار را حرکت می‌دهد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده