ساخت گلوله‌های نوری توسط دانشمندان

یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۶
مطالعه 2 دقیقه
نام اژدرهای نوری احتمالا شما را به یاد سری فیلم‌های جنگ ستارگان و اسلحه‌های نوری می‌اندازد ولی این موضوع کم کم دارد رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. دانشمندان موفق شدند تا با کنترل انتشار پرتو نور با شدت بالا مفهوم گلوله‌های نوری را به واقعیت تبدیل کنند. این پرتو نور که Ring-Airy خوانده می‌شود، با خاصیت متمرکز شوندگی که دارد، شدت گرفته و قادر است مسافت‌های طولانی را بپیماید.

این پاکت‌های موجی با شدت بالا می‌توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله لیزرها مورد استفاده قرار بگیرند. پرتوهای Airy از این خاصیت ویژه برخوردارند که می‌توانند در طول انتشار در فضا به شکل قوس‌های سهمی وار دربیایند. این پرتو‌های Ring-Airy در رژیم خطی خود می‌توانند خود را به صورت نقطه‌ای متمرکز کنند و همین مورد آن‌ها را برای کاربرد در لیزرها فوق العاده مناسب می‌کند. در مطالعات جدید، دانشمندان رژیم غیر خطی این پرتوها را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که در این حالت ویژگی‌های بسیار عجیب تر و البته مفید تری را می‌توان از این پرتوها انتظار داشت.

این پرتوها در این شرایط به شکل گلوله‌های نوری با شدت بالا گسترش می‌یابند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا فاصله‌هایی بسیار بیش از لیزر معمولی با استفاده از پرتوهای گاوسی را بپیماید. پژوهشگران همچنین دریافتند که با افزایش قدرت منبع اولیه این پرتوها برخلاف پرتوهای گاوسی دچار تغییر در نقطه‌ی کانونی نمی‌شوند.

پرتوهای ring-Airy با شدت و تمرکز بالایی که دارند، قابلیت کنترلی را به ما می‌دهند که تا پیش از این با استفاده از پرتوهای گاوسی دستیابی به آن ناممکن بود که این مورد کاربردهای خارق العاده و جدید آن‌ها را نوید می‌دهد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود