پلیس محل کار سامسونگ را برای یافتن فناوری‌های احتمالی دزدی شده جستجو کرد

پلیس محل کار سامسونگ را برای یافتن فناوری‌های احتمالی دزدی شده جستجو کرد

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که سامسونگ و ال‌جی طی ماه‌های اخیر درگیر دعواهای قضایی بوده‌اند و در زمینه‌های مختلف از جمله استفاده بدون اجازه از فناوری‌ها از یکدیگر شکایت نموده‌اند. حال گزارش شده که در همین راستا پلیس کره، دفتر بخش نمایشگر سامسونگ در سئول را جستجو نموده تا آثاری از سرقت فناوری بیابد.

بلومبرگ گزارش کرده که رو گذشته اداره پلیس سئول مقرر اصلی بخش نمایشگر سامسونگ در کره را مورد جستجو قرار داده تا اسناد و مدارک احتمالی مربوط به دزدیده شدن فناوری‌های OLED ال‌جی را در آنجا بیابد. این اقدام در راستای ادعای ال‌جی نسبت به دزدیده شدن فناوری‌های محرمانه این شرکت و استفاده از آنها در نمایشگرهای سامسونگ انجام شده است.

سخنگوی سامسونگ در پاسخ به این اقدام گفته است:

ما هیچ دلیلی برای دزدیدن فناوری شرکت‌های دیگر نداریم چون ما صاحب بهترین تکنولوژی OLED در دنیا هستیم.

هرچند ال‌جی شکایت اولیه از سامسونگ در رابطه با فناوری OLED را مطرح نموده بود اما اعلام کرده که جستجوی پلیس از مقرر سامسونگ به این ال‌جی ارتباطی نداشته است.

ال‌جی سال گذشته متهم شد که 6 نفر از کارمندانش مامور شده بودند تا فناوری OLED سامسونگ را سرقت کنند. بعدها ال‌جی اعلام کرد که کارمندانش تنها نسبت به تحقیق در مورد فناوری‌های شرکت رقیب اقدام نموده‌اند و بدنبال اطلاعات محرمانه سامسونگ نبوده‌اند. حال بسیاری معتقدند که شکایت اخیر ال‌جی از سامسونگ در واقع پاسخی به شکایت سال گذشته سامسونگ از این شرکت است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده