کشف ذره‌ای جدید ممکن است قوانین اساسی فیزیک را زیر سوال ببرد

کشف ذره‌ای جدید ممکن است قوانین اساسی فیزیک را زیر سوال ببرد

در حال حاضر قوی‌ترین ماشین فیزیکی ساخت بشر با قدرت تمام در حال کار است. اما داده‌های بدست آمده از این ماشین در دو تحقیق جداگانه خبر از کشف ذره‌ای می‌دهند که رفتار آن با توجه به قوانین فیزیکی موجود قابل توجیه نیست و ممکن است این قوانین را زیر سوال ببرد.

بزرگ‌ترین ماشین ساخت بشر با نام CERN/LHC/GridPPThe Large Hardn Collider با شدت تمام به پرتوهایی از اجزای زیراتمی ضربه وارد می‌کند. این ذرات با سرعتی برابر ۹۹.۹۹۹۹۹۹ درصد سرعت نور حرکت می‌کنند.

مقاله‌های مرتبط:

  • LHC به روایت تصویر

داده‌هایی که به طور سالانه از این ماشین جمع‌آوری می‌شوند می‌توانند بیش از ۱۰۰ هزار دی‌وی‌دی دو لایه را پر کند. این داده‌ها اطلاعات لازم برای انجام تحقیق توسط بیش از ۱۰ هزار محقق، مهندس و دانشجو را در سرتاسر دنیا فراهم می‌کند. این تحقیق‌ها قوانین اساسی فیزیکی را آزمایش کرده و درک ما از جهان اطراف را افزایش می‌دهند.

اما اطلاعات جدید نشان از کشف ذره‌ای دارند که رفتار آن با هیچ قانون فیزیکی شناخته شده‌ای قابل توجیه نیست و ممکن است این قوانین را زیر سوال ببرد. البته این داده‌ها نیاز به تحقیق بیشتر و تایید دارند که اگر به تایید برسند می‌توانند انقلابی در قوانین اساسی فیزیک ایجاد کنند.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده