مدیران عامل گوگل و اپل کنار یکدیگر در رستورانی رویت شدند

شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵
مطالعه 1 دقیقه
تصویری منتشر شده که ساندار پیچای و تیم کوک، مدیران عامل دو کمپانی گوگل و اپل را کنار هم در رستورانی نشان می‌دهد.

تصویری منتشر شده که ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل و تیم کوک، مدیرعامل اپل را کنار یکدیگر در رستوران Tamarine Resturant پالو آلتو نشان می‌دهد. اپل و گوگل را باید از نظر ارزش بازار این دو کمپانی جزو دو کمپانی بزرگ دنیا خواند که تصمیماتشان تاثیر مستقیمی روی بازار فناوری و وضعیت حوزه‌ی تکنولوژی دارد.

هرچند هنوز از جزئیات و موارد گفتگوی این دو مدیر مشخص نیست، اما شواهد امر برگرفته از تصویر منتشر شده نشان از این دارد که این دو گفتگویی دوستانه را همزمان با صرف شام انجام می‌دهند.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود