گوگل

گوگل شرکت امریکایی فعال در حوزه‌ی جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات است. این شرکت توسط لری پیج و سرگئی برین تأسیس شد که هر دوی آن‌ها در دانشگاه استنفورد به عنوان دانشجوی دکترا حضور داشتند و با نام «مردان گوگل» شناخته می‌شدند.

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 60 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 16 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 21 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید