گوگل

گوگل شرکت امریکایی فعال در حوزه‌ی جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات است. این شرکت توسط لری پیج و سرگئی برین تأسیس شد که هر دوی آن‌ها در دانشگاه استنفورد به عنوان دانشجوی دکترا حضور داشتند و با نام «مردان گوگل» شناخته می‌شدند.

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 16 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 20 دیدگاه

بیشتر بخوانید