پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ موفقیت‌آمیز نبود

 پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ موفقیت‌آمیز نبود

سخنگوی فضایی وزارت دفاع اعلام کرد ماهواره‌بر سیمرغ ماهواره‌ی ظفر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد اما به سرعت موردنیاز جهت تزریق ماهواره در مدار موردنظر نرسید.

سید احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع اعلام کرد ماهواره‌بر سیمرغ، ماهواره‌ی ظفر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره‌بر به سرعت موردنیاز جهت تزریق ماهواره در مدار موردنظر نرسید؛ بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد. او گفت:

در مأموریت پرتاب ماهواره‌ی ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ همه‌ی فرایند‌های پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره‌بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشار گذاری، به‌طور کامل به انجام رسید، فرایند پرتاب و استارت موتور‌های مرحله‌ی یک ماهواره‌بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله‌ی دو به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.

او در پایان اضافه کرد بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده‌های تله متری از فرایند پرتاب به‌طور کامل احصاء گشت که با تحلیل این داده‌ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم‌ها با طراحی انجام شده، بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده