از بام تا شام در شهرهای مختلف جهان

از بام تا شام در شهرهای مختلف جهان

یکی از مناظر دیدنی در شهرها، صحنه‌ی برآمدن آفتاب یا فرورفتن خورشید در پس افق است. صحنه‌ای جادویی که این بار در شاتر به آن پرداخته‌ایم.

 این بار در سفر تصویری خود سری به شهرهای مختلف جهان زده و صحنه‌ی طلوع و غروب خورشید در این شهرها را برای شما عزیزان گردآوری نموده‌ایم. هر کدام از این دو منظره، جذابیت و زیبایی خاص خود را داشته و رنگ و بوی دیگری به مناظر شهری می‌دهند.

شما عزیزان نیز اگر تصویری از طلوع و غروب خورشید در شهر خود تهیه کرده‌اید، آن را با ما و دیگر دوستان خود به اشتراک (Facebook | Instagram هش‌تگ #ZoomShutter) گذاشته و ما را نیز در این لحظات طلایی خود شریک کنید.

لاس وگاس

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان

از طلوع تا غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان


پاریس

تماشای طلوع وغروب خورشید در شهرهای مختلف جهان

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان


لندن

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختاف جهان

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان


توکیو

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان

غروب خورشید در توکیو


شهر ممنوعه، پکن

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان

تماشای طلوع و غروب خورشید در شهرهای مختلف جهان


 هامبورگ

هامبورگ

غروب خورشید در هامبورگ


مادرید

طلوع خورشید در مادرید

غروب خورشید در مادرید


بروکسل

طلوع خورشید در بروکسل

غروب خورشید در بروکسل


   دبی

طلوع خورشید در دوبی

غروب خورشید در دوبی


نیویورک

طلوع خورشید در نیویورک

غروب خورشید در نیویورک


ریو
طلوع خورشید در ریو

غروب خورشید در ریو


ونیز

طلوع خورشید بر فراز ونیز

غروب خورشید در ونییز


تهران

طلوع خورشید

غروب خورشید در ایران


  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده