حال و هوای یک روز بارانی

حال و هوای یک روز بارانی

یک روز بارانی دل انگیز برای شما چگونه می‌گذرد؟ معمولاً شاهد چه مناظری هستید؟ همراه با ما به مرور صحنه‌های تماشایی از یک روز بارانی بنشینید.

این روزها، باران مهمان شهرهای مختلفی از کشورمان است. هم اکنون شاید بسیاری از خوانندگان ما صدای ریزش این قطرات پر خیر و برکت را می‌شنوند. عکس العمل شما در چنین روزهایی چیست؟ ترجیح می‌دهید یک جا نشسته و با فنجانی چای گرم تنها شنونده‌ی این موسیقی آسمانی باشید یا بر عکس، شال و کلاه کرده و برای یک قدم زدن رویایی رهسپار کوچه و پارک و خیابان شوید؟ هر چه هست ما را نیز در این لحظات خود شریک کنید. این بار باران مهمان ما در زومیت است، شما هم بیکار نشینید و تصاویر خود از این روزهای تماشایی با ما و دیگر دوستان به اشتراک (Facebook | Instagram هش‌تگ #ZoomShutter) بگذارید.

اما ابتدا همراه شما به تماشای باران در قاب تصویر مینشینیم.

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

یک روز بارانی

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده