پونتیاک

پونتیاک / Pontiac یکی از خودروسازان قدیمی آمریکا است که در ساخت خودرو‌های عضلانی تبحر داشته و در سال ۲۰۱۰ ورشکست شده است

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | 19 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | 14 دیدگاه

مقالات خودرو | سعید ضیاء | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | 28 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | 11 دیدگاه