هر آنچه از آیفون ۱۳ اپل انتظار داریم

جعبه گشایی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو اپل

آیفون ۱۲ اپل رونمایی شد

آیفون

اخبار و مقالات مربوط گوشی های آیفون را در این صفحه بخوانید.

برای مقایسه و بررسی مشخصات فنی و آخرین قیمت آیفون از بخش محصولات زومیت کمک بگیرید.

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | 17 دیدگاه

| ۱۷:۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۰۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | 23 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | 32 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | 38 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | 23 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | + دیدگاه