قیمت اینترنت نامحدود و غیرحجمی ADSL چقدر است؟

قیمت اینترنت نامحدود و غیرحجمی ADSL چقدر است؟

قیمت اینترنت نامحدود یا قیمت اینترنت غیرحجمی برای کاربران ADSL از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از سرویس‌های نامحدود همیشه دغدغه‌ی گیمرها، دانلودرها و تولیدکنندگان محتوا بوده است. همراه زومیت باشید تا از قیمت اینترنت نامحدود و غیرحجمی در اپراتورهای ADSL با خبر شوید.

کاربران حرفه‌ای اینترنت سرویس‌های نامحدود و غیرحجمی را به سرویس‌های محدود و حجمی ترجیح می‌دهند و دوست دارند بدون محدودیت حجم از اینترنت خود استفاده کنند.

البته در این میان برخی از کاربران با ماهیت‌های مشخص از سرویس‌های نامحدود استفاده می‌کنند. به غیر از کاربران تجاری و حقوقی کاربرانی چون گیمرها، دانلودرها و تولیدکنندگان محتوا بیش از سایر کاربران از اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند.

در ایران هر اپراتور ارتباطات ثابت با نحوه‌ی خاص و تعرفه‌ی مخصوص خود، اینترنت ADSL را به صورت غیر حجمی ارائه می‌دهد. در این مطلب قیمت‌ اینترنت نامحدود و غیرحجمی اپراتورهای ارائه‌دهنده ADSL را با هم مرور می‌کنیم.

شرکت مخابرات استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران سرویس‌های نامحدود خود را مبتنی بر راهکار موجود در مصوبه‌ی شماره‌ی ۱ جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه داده است. این سرویس‌ها غیرحجمی هستند.

خرید حجم اضافه در این سرویس‌ها ۱۵۰۰ تومان (نصف قیمت) است.

سرعت سرویسترافیک ماهانهتعرفه به تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۱۷ گیگابایت۲۵،۰۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۲۵ گیگابایت۴۰،۰۰۰
۴ مگابیت بر ثانیه۳۴ گیگابابت۶۰،۰۰۰
۸ مگابیت بر ثانیه۵۰ گیگابایت۱۰۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

آسیاتک

شرکت آسیاتک در سرویس‌های نامحدود خود سه سطح مختلف در هر سرعت قرار داده است. در هر سطح هدیه سرعت بالاتر از سرویس و میزان حداقل ترافیک مورد مبادله مشخص شده است.

سرعت سرویسحداقل ترافیک ماهانههدیه سرعت بالاترتعرفه به تومان
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۸ گیگابایتندارد۲۱،۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۱۰ گیگابایت۳ گیگابابت۲۶،۹۰۰
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۱۴ گیگابابت۷ گیگابابت۳۰،۹۰۰
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۱۲ گیگابایتندارد۳۰،۵۰۰
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۱۸ گیگابایت۴ گیگابابت۴۴،۹۰۰
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۲۵ گیگابایت۱۰ گیگابابت۶۴،۹۰۰
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۲۰ گیگابابتندارد۴۶،۴۰۰
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۳۶ گیگابایت۵ گیگابابت۵۷،۳۰۰
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۶۰ گیگابایت۱۳ گیگابابت۸۵،۹۰۰
۱ مگابیت بر ثانیه۴۰ گیگابایتندارد۶۵،۱۰۰
۱ مگابیت بر ثانیه۷۰ گیگابابت۹ گیگابابت۱۱۹،۰۰۰
۱ مگابیت بر ثانیه۱۲۰ گیگابایت۱۸ گیگابابت۱۹۱،۹۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۸۱ گیگابایتندارد۱۰۸،۹۶۰
۲ مگابیت بر ثانیه۱۲۰ گیگابایت۱۳ گیگابابت۱۶۱،۹۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۲۰۰ گیگابابت۲۵ گیگابابت۳۴۱،۹۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

آسیاتک همچنین سه سرویس غیرحجمی بر اساس مصوبه‌ی ۱ جلسه‌ی شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارائه داده است.

سرعت سرویسترافیک ماهانهتعرفه به تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۱۷ گیگابایت۲۵،۰۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۲۵ گیگابایت۴۰،۰۰۰
۴ مگابیت بر ثانیه۳۳ گیگابابت۶۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

پارس آنلاین

شرکت پارس آنلاین در ۴ سرعت خود سرویس نامحدود ارائه می‌دهد. این سرویس‌ها دارای سقف سرعت و کف سرعت هستند. سرعت اسمی سرویس به عنوان کف سرعت بیان شده است.

سرعت سرویسسرعت ارتقاءتعرفه به تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۳ مگابیت بر ثانیه۴۵،۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۴ مگابیت بر ثانیه۹۰،۰۰۰
۱ مگابیت بر ثانیه۵ مگابیت بر ثانیه۲۱۹،۰۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۶ مگابیت بر ثانیه۳۹۵،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

شاتل

شاتل سرویس‌های نامحدود و غیرحجمی خود را در دو طرح با نام‌های ویژه (ART) و Art-Base ارائه می‌شود. سرویس‌های ویژه (ART) دارای محدود سرعت، ترافیک نامحدود و حداقل حجم ماهانه هستند.

حداقل سرعتحداکثر سرعتسرعت ارسالحداقل ترافیک ماهانهتعرفه به تومان
۱۲۸۱۰۲۴ ۱۲۸ ۱۶ گیگابایت۲۸،۰۰۰
۱۹۲۱۲۸۰۱۹۲۲۰ گیگابایت۳۶،۰۰۰
۲۵۶۱۵۳۶۲۵۶۲۵ گیگابابت۴۳،۰۰۰
۳۲۰۲۰۴۸۳۲۰۳۲ گیگابایت۵۳،۰۰۰
۳۸۴۲۵۶۰۳۸۴۴۰ گیگابایت۶۳،۰۰۰
۵۱۲۳۰۷۲۵۱۲۵۵ گیگابایت۹۳،۰۰۰
۱۰۲۴۴۰۹۶۱۰۲۴۲۰۰ گیگابابت۲۲۰،۰۰۰
۲۰۴۸۶‍۱۴۴۱۰۲۴۳۵۰ گیگابایت۴۰۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است. سرعت‌ها به کیلوبیت بر ثانیه است.

اما سرویس‌های ART-Base که بر اساس مصوبه‌ی یک جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط است فقط سرعت ثابت داشته ولی حداقل حجم متفاوت داخلی و بین الملل دارد.

سرعت سرویسحداقل ترافیک داخلیحداقل ترافیک بین المللتعرفه به تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۲۰ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۵،۰۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۳۰ گیگابایت۱۵ گیگابایت۴۰،۰۰۰
۴ مگابیت بر ثانیه۴۰ گیگابابت۲۰ گیگابایت۶۰،۰۰۰
۸ مگابیت بر ثانیه۶۰ گیگابایت۳۰ گیگابایت۱۰۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

های‌وب

های وب در سرویس‌های غیرحجمی خود از روش مخابرات استفاده کرده است و سرویس‌های غیرحجمی این اپراتور ارتباطات ثابت هم قیمت و هم حجم مخابرات است. حجم اضافه در این سرویس‌ها ۱۵۰۰ تومان است.

سرعت سرویسترافیک ماهانهتعرفه به تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۱۷ گیگابایت۲۵،۰۰۰
۲ مگابیت بر ثانیه۲۵ گیگابایت۴۰،۰۰۰
۴ مگابیت بر ثانیه۳۴ گیگابابت۶۰،۰۰۰
۸ مگابیت بر ثانیه۵۰ گیگابایت۱۰۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

پیشگامان

پیشگامان در سرویس‌های نامحدود خود حجمی را برای استفاده از حداکثر سرعت قرار داده است. بدین ترتیب شما در حجم مشخص شده از حداکثر سرعت استفاده می‌کنید و پس از اتمام این حجم از حداقل سرعت سرویس به عنوان سرعت پایه بهره‌مند می‌شوید.

حداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک سرعت بالاتعرفه به تومان
۱۲۸۱۰۲۴ ۱۲ گیگابایت۲۷،۸۰۰
۲۵۶۱۵۳۶۱۸ گیگابابت۳۶،۷۵۵
۳۲۰۲۰۴۸۲۴ گیگابایت۵۴،۰۰۰
۵۱۲۳۰۷۲۴۰ گیگابایت۸۶،۵۴۶
۱۰۲۴۴۰۹۶۱۳۵ گیگابابت۲۱۷،۸۰۰
۲۰۴۸۴۰۹۶
۲۷۰ گیگابایت۳۹۸،۹۰۰
سرعت‌ها به کیلوبیت بر ثانیه است.

صبانت

صبانت در سه سرعت ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ سرویس نامحدود ارائه می‌دهد. این سرویس‌ها به شرح زیر است.

سرعت سرویستعرفه به تومان
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۲۸،۹۰۰
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۴۵،۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۹۰،۰۰۰
قیمت‌ها بدون مالیات بر ارزش افزوده است.
منبع زومیت
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده