قیمت جدید اینترنت ADSL مشخص شد؛ اجرا از اول مرداد ۹۵

قیمت جدید اینترنت ADSL مشخص شد؛ اجرا از اول مرداد ۹۵

تعرفه‌های جدید اینترنت که در جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۲۲ خرداد امسال تصویب شده است از روز اول مرداد لازم الاجرا است. این تعرفه‌ها مربوط به ADSL و WiFi حجمی و غیرحجمی است و باید تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و ارتباطات ثابت آن را اجرا کنند. همراه زومیت باشید.

جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوید ارزان شدن اینترنت ثابت برای کاربران این فناوری را در برداشت.

بسیاری از کاربران و کارشناسان متنظر اعلام دقیق قیمت‌های اینترنت برای کاربران ADSL بودند. حالا مصوبه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دسترس قرار گرفته است.

زمان آغاز ارزان شدن اینترنت

بر اساس مصوبه‌ی شماره‌ی یک جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌های جدید اینترنت از روز ۱۳۹۵/۵/۱ باید اجرا شود. بدین ترتیب از اول مرداد یعنی هفته‌ی آینده ارزان شدن اینترنت استارت زده می‌شود.

قیمت اینترنت غیر حجمی(نامحدود منصفانه)

قیمت اینترنت ADSL و WiFi (وای فای برون ساختمانی) به شرح زیر خواهد شد. دقت داشته باشید مبالغ اعلام شده حداکثر قیمت و حجم‌های اعلام شده حداقل سقف حجم در نظر گرفته برای این نوع مصرف اینترنت است. یعنی شرکت‌های می‌توانند این حجم‌ها را افزایش یا قیمت‌ها را کاهش دهند.

حداقل نرخ
(مگابیت بر ثانیه)
سقف قیمت ماهانه
(تومان)
حداقل سقف حجم ماهانه به گیگابایت
مجموع حجمحجم ترافیک داخلیحجم ترافیک بین‌الملل
۱۲۵،۰۰۰۳۰۲۰۱۰
۲۴۰،۰۰۰۴۵۳۰۱۵
۴۶۰،۰۰۰۶۰۴۰۲۰
۸۱۰۰،۰۰۰۹۰۶۰۳۰

بر این اساس قیمت‌های فوق باید در سرویس‌های نامحدود یا همان غیر حجمی اپراتورهای اینترنتی کشور از اول مرداد اجرا شود.

حجم‌ها با نام منصفانه در اپراتورها شناخته می‌شود و اپراتور در صورت نیاز کاربر به همان سرعت می‌تواند پس از اتمام دو حجم داخلی و خارجی، بر اساس قیمت‌های جدول زیر حجم بفروشد.

قیمت اینترنت حجمی

در اینترنت حجمی دو مسئله وجود دارد یکی هزینه‌ی برقراری و نگهداری ماهانه است و دیگر قیمت حجم. قیمت این دو فاکتور در دو جدول اعلام شده است.

قیمت جدید هزینه‌ی برقراری و نگهداری ماهانه به شرح زیر است.

حداقل پهنای باندهزینه برقراری و نگهداری ماهانه
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۱،۵۰۰ تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۲،۵۰۰ تومان
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۴،۰۰۰ تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۶،۰۰۰ تومان
۲ مگابیت بر ثانیه۸،۰۰۰ تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۱۴،۰۰۰ تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۱۸،۰۰۰ تومان

سقف قیمت حجم ترافیک مازادنیز به شرح زیر است:

سطح تعرفهاز حجمتا حجمتعرفه هر گیگابایت حجم
اول۱ گیگابایت۳ گیگابایت۳،۰۰۰ تومان
دوم۴ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲،۲۰۰ تومان
سوم۱۱ گیگابایت۳۰ گیگابایت۱،۸۰۰ تومان
چهارم۳۱ گیگابایتهر میزان۱،۵۰۰ تومان

مثال: ۳۳ گیگابیت اینترنت قیمتش ۶۴،۹۰۰ تومان می‌شود. این نرخ به این طریق محاسبه می‌شود: تا ۳ گیگابایت، ۹ هزار تومان، از ۴ تا ۱۰ گیگابایت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان، ۱۱ تا ۳۰ گیگابایت ۳۶ هزار تومان و ۳۱ تا ۳۳ گیگابایت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان که مجموع این ارقام ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود. البته این سقف قیمت است و شرکت‌های می‌توانند با تعرفه‌ی پایین‌تر ترافیک را بفروشند.

حداقل قیمت تعیین شده برای اینترنت ۶۰ درصد تعرفه‌های بالاست.

بدین ترتیب حداقل نرخ جداول بالا به شرح زیر است:

جدول حداقل قیمت اینترنت غیر حجمی:

حداقل نرخ
(مگابیت بر ثانیه)
حداقل قیمت ماهانه
(تومان)
حداقل سقف حجم ماهانه به گیگابایت
مجموع حجمحجم ترافیک داخلیحجم ترافیک بین‌الملل
۱۱۵،۰۰۰۳۰۲۰۱۰
۲۲۴،۰۰۰۴۵۳۰۱۵
۴۳۶،۰۰۰۶۰۴۰۲۰
۸۶۰،۰۰۰۹۰۶۰۳۰

جدول حداقل هزینه نگهداری اینترنت حجمی:

حداقل پهنای باندحداقل هزینه برقراری و نگهداری ماهانه
۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه۹۰۰ تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه۱،۵۰۰ تومان
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۲،۴۰۰ تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۳،۶۰۰ تومان
۲ مگابیت بر ثانیه۴،۸۰۰ تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۸،۴۰۰ تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۱۰،۸۰۰ تومان

جدول حداقل قیمت ترافیک مازاد اینترنت حجمی:

سطح تعرفهاز حجمتا حجمتعرفه هر گیگابایت حجم
اول۱ گیگابایت۳ گیگابایت۱،۸۰۰ تومان
دوم۴ گیگابایت۱۰ گیگابایت۱،۳۲۰ تومان
سوم۱۱ گیگابایت۳۰ گیگابایت۱،۰۸۰ تومان
چهارم۳۱ گیگابایتهر میزان۹۰۰ تومان
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده