بیماران کووید ۱۹ ماه‌ها پس از بهبودی همچنان دچار خستگی مزمن هستند

بیماران کووید ۱۹ ماه‌ها پس از بهبودی همچنان دچار خستگی مزمن هستند

براساس مطالعات جدید، جدا از شدت عفونت اولیه در افراد مبتلا به کووید ۱۹، خستگی طولانی‌مدت ازجمله عوارض شایع این بیماری به‌شمار می‌آید.

مطالعه‌ی جدیدی که به سرپرستی لیام تاونسند از کالج ترینیتی دوبلین ایرلند انجام شد، نشان داد که بیش از نیمی ‌از افراد مبتلا به عفونت حاد کووید ۱۹، تا ۱۰ هفته پس از بیماری اولیه‌ی خود دچار خستگی مداوم می‌شوند. خستگی یکی از شکایات اولیه شابع در مبتلایان به بیماری کرونا به‌‌شمار می‌آید. تاکنون، عوارض طولانی‌مدت ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ به‌خوبی مطالعه نشده و این نگرانی مطرح شده است که ویروس مذکور موجب بروز سندرم خستگی بعد از بیماری می‌شود.

در مطالعه‌ی اخیر، پژوهشگران از ۱۲۸ شرکت‌کننده استفاده کردند که پیش‌تر به کووید ۱۹ آلوده شده بودند. در این افراد میزان خستگی و مشخصات بیماری ازجمله شدت عفونت COVID-19، نشانگرهای آزمایشگاهی، سطح نشانگرهای التهابی و بیماری‌های زمینه‌ای افراد ارزیابی شد.

شرکت‌کنندگان این مطالعه همه از بیماران کلینیک بیمارستان سنت‌جیمز در دوبلین ایرلند انتخاب شدند. ۵۴ درصد از آن‌ها زن بودند و میانگین سنی آن‌ها ۴۹٫۵ محاسبه شده بود (با انحراف معیار ۱۵± سال). ۵۵٫۵ درصد از شرکت‌کنندگان برای درمان COVID-19 در بیمارستان بستری شدند؛ درحالی‌که بقیه به‌صورت بیماران سرپایی مداوا شدند. به‌طورمتوسط این مبتلایان ۷۲ روز پس از ترخیص از بیمارستان (در بیماران بستری‌شده) یا در بازه‌ای ۱۴ روزه پس از تشخیص (در بیماران سرپایی) ارزیابی و بررسی شدند.

براساس نمره‌ی ‌آن‌ها در مقیاس خستگی چالدر (CFQ-11) درحدود ۵۲٫۳ درصد (۶۷ نفر از ۱۲۸ شرکت‌کننده) از شرکت‌کنندگان در مطالعه حداقل ۶ هفته پس از عفونت کووید ۱۹ معیارهای خستگی در نقطه ارزیابی را نشان دادند. در این مطالعه، فقط ۴۲٫۲ درصد از بیماران (۵۴ نفر از ۱۲۸ شرکت‌کننده) اظهار کردند که به سلامت کامل خود بازگشتند. نکته‌ی مهمی که پژوهشگران در این مطالعه بدان‌دست یافتند، این بود که ارتباطی بین شدت کووید ۱۹ و نیاز به بستری در بیمارستان یا نشانگرهای آزمایشگاهی معمول التهابی با احتمال تجربه خستگی مداوم پس از عفونت وجود ندارد.

باتوجه‌به اینکه مطالعه‌ی اخیر در میان شرکت‌کنندگانی انجام شد که غالبا سفیدپوست و ایرلندی بودند و بیماران مطالعه‌شده در مدت زمان محدود ارزیابی شدند، پژوهشگران این مطالعه دریافتند که ارتباط مستقیمی بین جنسیت زن و سابقه ابتلا به اضطراب یا افسردگی در افرادی وجود دارد که خستگی شدیدی را پس از ابتلا به کرونا تجربه می‌کنند. از‌این‌رو، می‌توان خستگی مزمن را یکی از عوارض مهم بعد از ابتلا به بیماری کرونا در نظر گرفت و بروز این خستگی بعد از بیماری با شدت عفونت ارتباطی ندارد؛ به‌همین‌دلیل، پیش‌بینی آن کار آسانی نیست.

نتایج این مطالعه ۹ نوامبر در مجله‌ی PLOS ONE منتشر شده است.

منبع sciencedaily
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده