ارتباط تأخیر در یادگیری مهارت‌های مهم کودکان با تماشای تلویزیون

ارتباط تأخیر در یادگیری مهارت‌های مهم کودکان با تماشای تلویزیون

در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه کلگری انجام شد، ارتباط بین مشکلات یادگیری مهارت‌های مهم کودکان و تماشای زیاد تلویزیون مشخص شد.

کودکانی که زمان زیادی صرف تماشای تلویزیون می‌کنند، در یادگیری مهارت‌های مهم دچار تأخیر می‌شوند. زمان بیشتر تماشای تلویزیون در ۲ سالگی با نتایج ضعیف‌تر در آزمون‌های رشد در ۳ سالگی مرتبط است.

کودکانی که بیشتر وقتشان را با خیره‌شدن به صفحه‌ی تلویزیون می‌گذرانند، در آزمون‌های رشد شناختی و عاطفی نمرات ناامیدکننده‌ای می‌گیرند. در اینجا، این پرسش‌ها مطرح می‌شود: ‌زمان تماشای تلویزیون به‌تنهایی مانع از رشد آن‌ها می‌شود؟ کودکان با مشکلات رشدی اجازه دارند زمان بیشتری برای تماشای تلویزیون صرف کنند؟

برای پاسخ به این پرسش، شری مدیگان و همکارش در دانشگاه کلگری کانادا، پیشرفت و عادت تماشای تلویزیون را در ۲۵۰۰ کودک کانادایی بررسی کردند. این گروه دریافت آن دسته از کودکانی که در ۲ سالگی زمان بیشتری صرف تماشای تلویزیون می‌کردند، در‌مقایسه‌با کودکانی که زمان نسبتا کمتری تلویزیون تماشا می‌کنند، در ۳ سالگی امتیاز کمتری را در آزمون رشد به‌دست آوردند. همچنین، کودکانی که در ۳ سالگی زمان بیشتری صرف تماشای تلویزیون می‌کردند، در ۵ سالگی امتیاز کمتری در این آزمون به‌دست آوردند.

درمقابل، عملکرد ضعیف‌تر در این آزمون پیش‌بینی نمی‌کرد که کودک زمان بیشتری صرف نگاه‌کردن به تبلت‎‌ها و دستگاه‌های مشابه می‌کرد. این آزمون پیشنهاد می‌دهد زمان بیشتر تماشای تلویزیون مقدمه‌ای بر نتایج بد در آزمون‌های رشد است.

منبع Nature
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده