نگاهی به ۱۰ دغدغه ذهنی و نگرانی اصلی مردم امریکا

نگاهی به ۱۰ دغدغه ذهنی و نگرانی اصلی مردم امریکا

دانشگاه چمپن واقع در کالیفرنیا همه ساله تعدادی از مردم آمریکا را مورد ارزیابی قرار داده و لیستی از بزرگ‌ترین ترس‌های مردم آمریکا را ارائه می‌دهد.

ما انسان‌ها از بسیاری از پدیده‌ها یا اتفاقات اطراف خودمان می‌ترسیم. از عنکبوت و خوک گرفته تا خون وشبح و... و هر سال جشن هالووین این موضوع را به ما یادآوری می‌کند.

اما در سال ۲۰۱۸ آمریکایی‌ها بیش‌تر از چه چیزی می‌ترسند؟عنکبوتها یا مارها؟ یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مردم آمریکا از مسائل بزرگتری مانند فساد دولتی، محیط زیست و بیماری بیش از همه چیز می‌ترسند.

هر سال دانشگاه چپمن در کالیفرنیا تعدادی از مردم آمریکا را درمورد بزرگ‌ترین ترس‌هایشان مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 در این سال ۱۱۹۰ نفر از مردم آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفتند و از آن‌ها ۹۴ سؤال مختلف درمورد جرایم، دولت، محیط زیست، اضطراب‌های شخصی و بسیاری دیگر از مسائل پرسیده شد و نتایج به ما اندکی از واقعیت جامعه را نشان می‌دهد.

10 ترس برتر 2018/‌top 10 fear of 2018

همانطور که در نمودار بالا دیده می‌شود، رتبه‌ی اول ترس ‌‌آمریکایی‌ها، که ۷۳.۶ درصد از پاسخ‌دهندگان آن را انتخاب کردند، فساد دولتی است. این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۶۰.۶ درصد می‌رسید؛ اما در طول چهار سال اخیر همچنان رتبه‌ی یک ترس ‌مردم آمریکا است و طبق نظر پژوهشگران این آمار همچنان افزایش خواهد یافت.

فساد دولتی/government corruption

در سال ۲۰۱۶، تنها دو مورد از ۱۰ ترس برتر بیش از ۴۰ درصد مردم آمریکا را می‌ترساند؛ اما در سال ۲۰۱۸ تمام ۱۰ ترس برتر بیش از ۵۰ درصد مردم را می‌ترسانند.

رتبه‌ی دوم و سوم نمودار بزرگ‌ترین ترس مربوط به نگرانی مردم آمریکا در مورد آلودگی آب‌ها است؛ چه آب‌های آشامیدنی و چه آلودگی آب اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها.

رودخانه/river

رتبه‌ی چهارم نمودار مربوط به نگرانی مردم در مورد داشتن پول در آینده بود که حدود ۵۷ درصد از مردم آمریکا نگران آن هستند. رتبه‌ی پنجم و ششم لیست هم مربوط به نگرانی و اظطراب آن‌ها درمورد بیماری شدید عزیزانشان یا مرگ آن‌هاست.

بیماری/disease

رتبه‌های هفتم، هشتم و نهم همگی مربوط به مسائل محیط زیستی هستند و به‌ترتیب شامل نگرانی در مورد آلودگی هوا، انقراض حیوانات و تغییرات اقلیمی و آب‌ و هوایی است.

محیط زیست/enviroment

و در آخر رتبه‌ی دهم این مودار بیان‌گر نگرانی آمریکایی‌ها در مورد هزینه‌های زیاد بهداشتی و درمانی است.

این موارد حتی از مواردی مانند بیکاری و حوادث هسته‌ای نیز برای مردم آمریکا حائز اهمیت‌تر است.

طبق تحقیقات، تفاوت اصلی در موارد این لیست بین سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به مسائل محیط زیستی است. به نظر می‌رسد از زمان انتخاب ترامپ نگرانی‌های مردم آمریکا در مورد آلودگی، گرمای جهانی و دیگر مشکلات محیط زیستی افزایش یافته است؛ این در حالی است که در لیست برترین ترس‌های مردم آمریکا در سال ۲۰۱۶ حتی یک مورد محیط زیستی نیز وجود نداشته است.

اگرچه این مسائل ممکن است در حال حاضر وخیم به نظر برسد؛ اما سرمایه‌گذاری در این مسیر اهمیت زیادی دارد. همانطور که مشخص است بهترین راه برای کاهش انتشار آلودگی تغییر قوانین توسط سیاست‌مداران است

منبع sciencealert
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده