گوگل اسیستنت

دستیار صوتی گوگل با نام گوگل اسیستنت برای انجام دستورات صوتی کاربران روی گوشی ‌های هوشمند

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۰:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 16 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 35 دیدگاه

| ۱۹:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید