فوران هم‌زمان سه آتشفشان در آلاسکا

سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
مطالعه 3 دقیقه
بعد از گذشت هفت سال، بار دیگر سه آتشفشان کمربند جزایر آلیوتی آلاسکا هم‌زمان در حال فوران هستند. دو آتشفشان دیگر این منطقه در وضعیت زرد هشدار آتشفشانی قرار دارند.

سه آتشفشان در کمربند جزایر آلیوتی آلاسکا، در حال فوران و دو آتشفشان دیگر در این منطقه ناآرام هستند. آخرین بار، هفت سال پیش این سه آتشفشان هم‌زمان فوران کرده‌اند. در حال حاضر افزایش فعالیت آتشفشانی در کمربند جزایر آلیوتی آلاسکا نگران‌کننده نیست؛ ولی به دلیل ماهیت غیر قابل پیش‌بینی آتشفشان‌ها، دانشمندان به‌دقت شرایط را زیر نظر دارند.

به گزارش رصدخانه آتشفشانی آلاسکا، آتشفشان جزیره سیتکین بزرگ، کوه پاولوف و آتشفشان سمیسوپوچنُی در وضعیت نارنجی هشدار آتشفشانی هستند. این یعنی فوران‌ها در جریان هستند ولی در حجم کم و همراه با غرش و خاکستر اندک اتفاق می‌افتند.

آتشفشان سیتکین بزرگ در ۵ اوت ۲۰۲۰

اکنون از کوه پاولوف و سمیسوپوچنی مقدار کمی خاکستر خارج می‌شود؛ ولی نشانه‌ای از آن در سیتکین بزرگ نیست. البته گدازه از سیتکین بزرگ سرازیر می‌شود و لرزه‌های بزرگ و انفجار‌هایی در سمیسوپوچنی مشاهده شده است.

کوه کلیولند و مجموعه آتشفشانی آتکا نیز افزایش فعالیت نشان داده‌اند. دما در زیر کوه کلیولند افزایش یافته و زلزله‌های کوچکی زیر آتکا ثبت شده است. این شرایط، این دو را در وضعیت زرد هشدار آتشفشانی قرار می‌دهد.

فوران آتشفشان های پاولوف (راست) و سمیسوپوچنی (چپ) در ماه اوت ۲۰۲۰

فعالیت هم‌زمان آتشفشان‌ها در جزایر آلیوتی معمول نیست؛ ولی سابقه چنین رویدادی وجود دارد. کمان آلیوتی، زنجیره‌ای از آتشفشان‌ها است که در امتداد مرز ناحیه‌ی فرورانش بین صفحات تکتونیکی اقیانوس آرام و آمریکای شمالی تشکیل شده است. در این مرز، صفحه اقیانوس آرام به زیر صفحه آمریکای شمالی فرو می‌رود. این زنجیره از شبه‌جزیره آلاسکا تا شبه‌جزیره کامچاتکا در روسیه کشیده شده است.

گاهی فوران یک آتشفشان منجر به برانگیختن آتشفشان‌های مجاور می‌شود؛ ولی نمی‌توان صرفا نزدیکی را علت اصلی این امر دانست.

کمان آلیوتی داستان متفاوتی دارد. در سال ۱۹۹۶ فعالیت‌های آتشفشانی و لرزه‌ای در گستره‌ای به طول ۸۷۰ کیلومتر از این کمان اتفاق افتاد. دانشمندان نتیجه‌گیری کردند که این هم‌زمانی نمی‌تواند تصادفی باشد؛ ولی دلیل مشخصی برای آن پیدا نکردند.

نقشه جزایر آلیوتی آلاسکا

در مورد اخیر هم علت اصلی مشخص نیست. دو آتشفشان سیتکین بزرگ و سمیسوپوچنی در انتهای محدوده فعال، ۲۹۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند.

سال گذشته، پژوهشگران مجموعه‌ای از آتشفشان‌ها را در امتداد کمان آلیوتی کشف کردند که ممکن است بخشی از یک ابر‌آتشفشان باشند؛ اما از بین آتشفشان‌های فعال رویداد فعلی، فقط کوه کلیولند عضو این مجموعه است.

هنوز موضوع نگران‌کننده‌ای درباره فعالیت‌های اخیر وجود ندارد؛ ولی ممکن است این رویداد به یک سوژه جذاب برای تحقیقات علمی تبدیل شود.

زمین‌شناسان و آتشفشان‌شناسان با اشتیاق شرایط را زیر نظر دارند تا به شواهدی از فعالیت‌های هم‌زمان پیشین دست یابند و اطلاعات بیشتری از این کمان آتشفشانی رمزآلود کسب کنند.

مطالب مشابه

نظرات