دوکاتی

دوکاتی / Ducati شرکت ایتالیایی مطرح تولید کننده‌ی موتور سیکلت است که در حال حاضر تحت مالکیت آئودی و گروه خودروسازی فولکس واگن قرار دارد.

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۰۲:۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | 9 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | 29 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | 11 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | 12 دیدگاه