کلیدهای میانبر Gmail، Hotmail و Yahoo هنگام چک کردن ایمیل ها

کلیدهای میانبر Gmail، Hotmail و Yahoo هنگام چک کردن ایمیل ها

هنگام چک کردن ایمیل های Gmail، Hotmail و یاهو می توانید از کلید های میانبر استفاده کنید. استفاده از این کلید ها هنگام باز کردن صفحه جدید، ارسال ایمیل، پاسخ دادن به یک یا همه کسانی که برایتان ایمیل زدند، علامت زدن ایمیل ها و ... می توانند به کار شما سرعت ببخشند. در ادامه همه این کلید های میانبر را در Hotmail و Gmail و Yahoo مشاهده می کنید.

کلیدهای میانبر در Gmail

در ادامه کلیدهای میانبر در جی میل را لیست کرده ایم. اگر این کلید های میانبر برای اکانتتان فعال نشده، هنگامی که جیمیل باز است علامت ؟ را با فشردن همزمان کلید های Shift و / بزنید. با باز شدن Pop-up گزینه Keyboard Shortcut را Enable کنید.

 • c : compose new message
 • r : reply
 • a : reply all
 • f : forward
 • Shift + r : reply in new window
 • Shift + a : reply all in new window
 • Shift + f : forward in a new window
 • e : archive
 • y : remove label
 • # : move to trash
 • ! : report spam
 • + : mark important
 • - : mark unimportant
 • / : search
 • s : toggle star
 • z : undo last action
 • n : view next message
 • p : view previous message
 • ? : show keyboard shortcuts
 • Jumping
 • g then i : go to inbox
 • g then t : go to sent messages
 • g then d : go to drafts
 • g then a : go to all mail
 • g then s : go to starred e-mail
 • g then l : go to label
 • g then c : go to contacts
 • g then k : go to tasks
 • E-mail selections
 • * then a : select all e-mail
 • * then n : deselect all e-mail
 • * then r : select read e-mail
 • * then u : select unread e-mail
 • * then s : select starred e-mail
 • * then t : select unstarred e-mail

کلید های میانبر در Hotmail

اگر تمایل دارید کلیدهای میانبر Hotmail را با کلید های میانبر جیمیل یکسان کنید تا مجبور نباشید هر دو را به خاطر بسپارید تنها کافی است در ایمیل خود به قسمت Options> More Options> Keyboard ShortCut مراجعه کرده و سپس نوع کلید میانبر را انتخاب کنید.

Change_default_Hotmail_shor

 • Ctrl+N : new e-mail
 • Ctrl+Enter : send e-mail
 • Delete : delete e-mail
 • Ctrl+Shift+O : open e-mail
 • Ctrl+R : reply
 • Ctrl+Shift+R : reply all
 • Ctrl+Shift+F : forward e-mail
 • Ctrl+Q : mark as read
 • Ctrl+U : mark as unread
 • Ctrl+S : save as draft
 • L : flag e-mail
 • Ctrl+Shift+J : mark as junk
 • Esc : close e-mail
 • F7 : check spelling
 • S then A : select all
 • S then N : deselect all
 • F then I : go to inbox
 • F then D : go to drafts
 • F then S : go to sent folder
 • / : search

کلید های میانبر در یاهو

قبلا در ایمیل یاهو امکان استفاده از کلید های میانبر وجود نداشت. اما نسخه فعلی ایمیل یاهو از چند کلید میانبر پشتیبانی می کند.

 • N : compose new e-mail
 • Ctrl+Enter : send e-mail
 • R : reply
 • A : reply all
 • F : forward e-mail
 • K : mark as read
 • Shift+K : mark as unread
 • L : flag e-mail
 • Shift+L : clear flag
 • Delete : delete e-mail
 • M : check e-mail (go to inbox)
 • Ctrl+] : move to next tab
 • Ctrl+[ : move to previous tab
 • Ctrl+S : save as draft
 • S : search
 • ? : display keyboard shortcuts

اگر تمایل دارید زومیت، مورد خاصی به بخش آموزش خود اضافه کند در بخش نظرات آن را پیشنهاد کنید.

منبع: Cnet | لینک مطلب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده