قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو

قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت رامک خودرو (نمایندگی انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران) شامل خانواده‌ی سانگ یانگ در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ الیت
---۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش اقساطی ۲ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد - بازپرداخت ۱۸ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۶۶۲٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۱٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴٬۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی ۴ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۶ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۲ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۵ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۶٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۷.۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۸۳٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۸٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۴۷۱٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۸٬۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

طرح فروش ویژه بدون نیاز به ضامن به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۸ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۲٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵.۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۵ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۲ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۰۴۲٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۰٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۹٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ تیپ اسپرت---۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰---
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷
۱۰۸٬۸۹۱٬۰۰۰۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل ۱۲۰روز کاری:

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

قیمت و شرایط فروش سانگ یانگ کوراندو

کوراندو

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۷ - پریمیوم پلاس
۱۵۸٬۰۵۰٬۰۰۰---

فروش نقدی با تحویل ۷۵ روز کاری:

پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ سیستم تصویری DVD)

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ بیمه بدنه رایگان)

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو (هدیه:‌ رکاب خودرو)

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۳۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوت‌نامه و قبل از تحویل خودرو

فروش اقساطی:

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۷۵۱٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۳٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۷۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۴۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ - بازپرداخت ۳۶ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۸٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۵٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۱۸٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۵۷٬۵ میلیون تومان باکارمزد ۲۱.۵٪ - بازپرداخت ۳۶ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۱۸۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۰.۵٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۷۰ میلیون تومان باکارمزد ۲۳.۵٪ - بازپرداخت ۳۶ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۷۵ روز کاری

لوگوی پدال

وبسایت پدال مرجع اخبار روز دنیای خودرو، بررسی و مقالات آموزشی و مکانی برای تبادل نظر دوستداران خودرو است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده