حمل و نقل عمومی پایتخت در آستانه فروپاشی است

یک‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
مطالعه 3 دقیقه
براساس اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی پایتخت از مرز هشدار عبور کرده‌ و در آستانه فروپاشی است.

محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگاران، در توصیف شرایط سیستم حمل‌و‌نقل عمومی در تهران، گفت:

محسن هاشمی در مورد برنامه اورهال (Overhaul) اتوبوس‌های پایتخت به‌جای خرید اتوبوس‌های جدید گفت:

رئیس شورای شهر تهران در مورد نامه اخیر حناچی (شهردار تهران) به دفتر رهبری درباره توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت:

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود