افزایش رک گویی و صداقت در تیم های کوچک

افزایش رک گویی و صداقت در تیم های کوچک

رک‌ گویی یکی از رفتارهای مفید در ارتباطات کاری است. البته گسترش آن در فرهنگ سازمانی به دقت فراوان نیاز دارد.

مدیران تیم‌های کوچک و شرکت‌های نوپا در ابتدای تأسیس کسب و کار تلاش زیادی می‌کنند تا فرهنگ سازمانی خود را به بهترین نحو پایه‌ریزی کنند. آن‌ها می‌دانند که همین فرهنگ سازمانی می‌تواند تضمین‌کننده‌ی موفقیت‌های آتی باشد. رک گویی یکی از پایه‌های مفید و مستحکم فرهنگ سازمانی قوی است. اگر مدیری بتواند این نوع رفتار را در میان افراد تیم نهادینه کند، می‌تواند امیدوار باشد که فرهنگی قوی برای استارتاپ یا شرکت خود پایه‌ریزی کرده است.

قدم اول برای گسترش فرهنگ رک گویی، ارزش نهادن به آن است. اگر کارمندان بدانند رک بودنشان در برابر یکدیگر و مدیران، ارزش دارد، حتما این رفتار را از خود نشان می‌دهند. به بیان دیگر رک گویی باید ارزش هزینه‌ای که برایش می‌شود داشته باشد.

مرحله‌ی اول برای پذیرش این رفتار این است که ابزارهای لازم برای ابراز بازخورد مستقیم را فراهم کنیم. کارمندان و اعضای تیم باید بتوانند بدون ترس از برخورد مدیران، نظر خود را ابراز کنند. شاید تغییر سریع رویه دشوار باشد؛ اما می‌توان به‌مرور و با ایجاد ابزارهایی مانند صندوق‌های نظرات ناشناس یا پلتفرم‌های آنلاین ناشناس، این فرهنگ را در شرکت نهادینه کرد. از طرفی، مدیران باید ارائه‌ی نظرات مستقیم و رک‌گویی را در رفتارهای خود نشان دهند. آن‌ها باید با کنار گذاشتن نگرانی‌ها از ناراحت شدن افراد، با رعایت اصول اخلاقی، نظرات خود را به اعضا انتقال دهند.

نظرات برتر کاربران زومیت

برای پذیرش نظرات مستقیم و رک، باید طرز تفکر قدیمی خود را اصلاح کنیم. باید به این نتیجه برسیم که فردی که نظری را بیان می‌کند، لزوما دیدگاهی منفی نسبت به شرکت ندارد. باید این تفکر را داشته باشیم که همه‌ی منتقدان داخلی، تنها برای پیشرفت شرکت تلاش می‌کنند. به‌عنوان یک مدیر باید توانایی پذیرش این مسئله را داشته باشیم که نظر یک فرد، شخصیت او نیست. هر فردی ممکن است در بازه‌ای از زمان نظری داشته باشد و پس از مدتی آن را تغییر دهد.

برای پیشرفت در زمینه‌ی فرهنگ رک گویی باید امتیازات این رفتار را به کارمندان نشان دهید. این راهکار را می‌توان به روش‌های مختلف اجرا کرد. یکی از روش‌ها، اهدای پاداش به افرادی است که نظرات خود را بی‌پرده بیان می‌کنند. راهکار دیگر به کار گرفتن نظرات و پیشنهاداتی است که به نظر مناسب می‌رسند. وقتی فرد پیشنهاددهنده ببیند که نظرش مورد بررسی قرار می‌گیرد و با دلایل محکم و منطقی، قبول یا حتی رد می‌شود، برای ارائه‌ی نظرات بعدی تشویق می‌شود.

نکته‌ی حساس در پیشبرد این فرهنگ در شرکت آن است که مراقب رفتارهای افراد سودجو باشیم. ممکن است برخی کارمندان از فرهنگ باز شرکت سوء استفاده کنند و اخلاقیات را در روابط خود زیر پا بگذارند. بهتر است برای این نوع رفتار نیز عواقب مشخصی در نظر گرفته شود. این نقطه، همان بخش حساس ایجاد فرهنگ رک‌گویی است. به بیان دیگر مدیری در ایجاد این فرهنگ موفق می‌شود که بتواند مرز باریک رک‌گویی و توهین را مشخص کند و علاوه بر تشویق کارمندان به ارائه‌ی نظرات، محدودیت‌های اخلاقی را نیز تعیین کند.

منبع inc
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده