کسب و کار

آموزش مهارت های مرتبط با کسب و کار به همراه مقالات مدیریت و نحوه صحیح ارتباط با مشتری، ارتباط با مدیر یا کارمند، توسعه‌ی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 27 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | 45 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 33 دیدگاه

| ۱۴:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 16 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 19 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | 16 دیدگاه

| ۱۷:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید