استارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

۱۰ نکته بازاریابی شبکه های اجتماعی برای تازه کارها

۲۲ ایده ارزان بازاریابی برای کسب‌و‌کارهای کوچک

کسب و کار

آموزش مهارت های مرتبط با کسب و کار به همراه مقالات مدیریت و نحوه صحیح ارتباط با مشتری، ارتباط با مدیر یا کارمند، توسعه‌ی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | 45 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | 60 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | 10 دیدگاه

موبایل | مبین احمدی | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | 76 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | 20 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۰:۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | 31 دیدگاه