بورگوارد

بورگوارد / Borgward خودروساز خصوصی آلمانی که با کمک مالی شرکت چینی فوتون موتور پس از نیم قرن دوباره به حیات بازگشته و خودروهای BX5 ،BX7 و ایزابلا را تولید می‌کند.

| ۲۱:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | 17 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | 22 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | 59 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | 40 دیدگاه

بیشتر بخوانید