تماشا کنید: تاوان سنگین ثبت تصویر سلفی با مار زنگی

تماشا کنید: تاوان سنگین ثبت تصویر سلفی با مار زنگی

یک مرد ماجراجو در سن دیگو پس از آنکه اقدام به ثبت تصویر سلفی با یک مار زنگی کرد، با سرانجام خوشایندی رو‌به‌رو نشد؛ چراکه مار زنگی مورد نظر عقیده‌ی دیگری داشت و این مرد را نیش زد.

به نظر می‌رسد رقابت برای ثبت تصاویر سلفی جالب توجه به مرحله‌ی جنون آمیزی وارد شده است؛ چراکه برخی از افراد در پی ثبت تصاویر سلفی با موجودات خطرناکی نظیر مارها هستند. هفته پیش یک خانم در می‌ سی سی پی هنگامی که درصدد ثبت یک تصویر سلفی با گاومیش کوهانداری در پارک ملی یلو استون بود، مورد حمله قرار گرفت.

سلفی با مار

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشده است. یکی از اهالی سن دیگو نیز با سودای ثبت تصویر سلفی با یک مار زنگی به سراغ این حیوان خطرناک رفته و در پاسخ به ثبت تصویر سلفی، مار زنگی جواب دندان شکنی به وی داده؛ چراکه این مار وی را نیش زده و فاکتوری ۱۵۰٫۰۰۰ دلاری را که در واقع هزینه‌ی درمان وی در بیمارستان پس از نیش زدگی بوده، روی دست این فرد قرار داده است.

براساس گزارش منتشر شده، این فرد تاد فسلر نام دارد و هزینه‌ی درمان وی بیش از ۱۵۰٫۰۰۰ دلار شده که بیش از ۸۳٫۰۰۰ دلار آن مربوط به تأمین پاد زهر و داروهای مورد نیاز بوده است.

نظر شما در این خصوص چیست؟

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده