تماشا کنید: پرواز با لباس بالدار از میان شیار صخره‌ای با پهنای کمتر از 3 متر

تماشا کنید: پرواز با لباس بالدار از میان شیار صخره‌ای با پهنای کمتر از 3 متر

پرواز از ارتفاع با استفاده از لباس‌های مخصوصی که ساختاری شبیه به بدن پرندگان دارند، چندان جدید نیست و تاکنون نیز افراد بسیاری اقدام به این کار کرده‌اند. حال فردی با استفاده از چنین لباسی، از میان شیار صخره‌ای که پهنایی کمتر از 3 متر دارد، عبور کرده است.

استفاده از لباس‌های بالدار یا لباس‌هایی که با قرارگرفتن پوششی میان دست‌ها و پاها، الگویی شبیه به بدن پرندگان را ایجاد می‌کنند، چندان جدید نیست و افراد بسیاری با استفاده از همین لباس‌ها اقدام به پرواز از ارتفاع کرده‌اند. اما اولی امانوئله، در اقدامی خطرناک، با پوشیدن چنین لباسی از میان شیار صخره‌ای عبور کرده که پهنای آن کمتر از سه متر است. نکته‌ی جالب توجه در مورد اقدام وی، قرار گرفتن صخره‌ی مورد نظر در دل کوهستانی است که در صورت یک ثانیه اشتباه و برخورد با دیواره‌ها می‌تواند به قیمت جان وی تمام شود. به لطف وجود دوربین GoPro که امانوئله از آن در روی سر و زیر بدن خود استفاده کرده، می‌توان هیجان ناشی از اینکار را در ویدیوی زیر مشاهده کرد.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده