مدارس در اولویت اول تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند

مدارس در اولویت اول تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی تاکید دارد که مدارس در اولویت نخست تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند.

نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات، تاکید دارد که مدارس در اولویت تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند زیرا امروزه تدریس، تمرین، آزمایش و ارتقای آگهی نیاز به دسترسی به شبکه‌های اینترنتی دارد.

به گفته‌ی رئیس سازمان فناوری اطلاعات، IT در تمامی سطوح چون تدریس، تمرین، آزمایش و افزایش آگاهی به عنوان یک ابزار تأثر گذار و لازم محسوب می‌شود. بر همین اساس با توسعه همزمان زیرساخت‌های ارتباطی و محتوایی نظیر شبکه‌های دسترسی و ایجاد سامانه‌های چند سکویی تولید محتوا می‌توان زمینه‌های لازم برای تربیت جوانان با مهارت را فراهم کرد.

بر اساس گزارش معاون وزیر ارتباطات و فناوری طبق آمارها، جامعه ایرانی جامعه جوان محسوب می‌شود و ۷۰ درصد ایرانیان زیر سن کار هستند که تأمین امکانات آموزشی و مهارت آفرین برای جمعیت جوان کشور می‌تواند زمینه ساز تولید ثروت در کشور شود.

جهانگرد اعلام کرد:

با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی، باید جوانان برای شرایط پیش رو آماده شوند و برای اجرایی شدن این شرایط لازم است شیوه‌ها، ابزارها و برنامه‌های آموزشی تغییر پیدا کند. آموزش و مهارت، مهم‌ترین ابزار رفع شکاف طبقاتی و پل عبور از فقر فرهنگی و اقتصادی است. فناوری اطلاعات به عنوان ابزار گسترش عدالت برای توسعه دسترسی به منابع و امکانات آموزشی بکار گرفته می‌شود. از این رو فناوری اطلاعات نقش موثری در توسعه عدالت آموزشی برعهده دارد. برای مثال با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف نظیر «واقعیت افزوده» می‌توان دسترسی به آزمایشگاه‌ها را در مناطق محروم فراهم کرد.

بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با در نظر گرفتن ارزش‌ها و اصول می‌توان امکانات بسیاری را در جهت تربیت نیروی انسانی ماهر، در اختیار جوانان قرار داد.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده