نرخ اینترنت نامحدود مخابرات تهران تغییر کرد

نرخ اینترنت نامحدود مخابرات تهران تغییر کرد

تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود شرکت مخابرات استان تهران براساس مصوبه ۱۵۲ سازمان تنظیم مقررات از تاریخ اول خرداد ماه تغییر یافت.

محمدرضا بیدخام معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد:

براساس مصوبه 151 سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود شرکت مخابرات استان تهران به شرح زیر تغییر کرد.

 سرعت بر اساس کیلو بیت بر ثانیهتعرفه بر اساس ریال                      
۱۲۸ ۱۱۸٫۵۵۰ 
۲۵۶ ۱۴۳٫۹۰۰ 
۵۱۲ ۲۳۱٫۲۰۰ 
۱۰۲۴۴۱۸٫۳۰۰
۲۰۴۸۷۴۱٫۴۰۰
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده