تنها ۵۴ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی به فناوری اطلاعات اختصاص دارد

تنها ۵۴ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی به فناوری اطلاعات اختصاص دارد

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بخش ICT ،CT و IT در اقتصاد کشور را اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان سهم حوزه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی را اعلام کرده است. این ارقام براساس آخرین آمارگیری دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران که مربوط به سال ۹۱ می شود برآورد شده است و طبق بررسی‌ها، سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در ارزش افزوده اقتصاد کشور ۲.۱۲ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که ارزش افزوده کل اقتصاد ایران ۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۷ میلیون ریال (تقریبا معادل با ۲۰۹ میلیارد دلار) و تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۲۶ میلیون ریال (معادل ۲۱۱ میلیارد دلار) برآورد می‌شود که ارزش افزوده بخش ICT کشور ۱۴۶ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵ میلیون ریال (معادل با ۴.۴۳ میلیارد دلار) است.

در همین حال سهم ارزش افزوده بخش CT ( فناوری ارتباطات) در ارزش افزوده اقتصاد کشور ۱.۵۸ درصد و سهم ارزش افزوده بخش IT (فناوری اطلاعات) در ارزش افزوده اقتصاد ۰.۵۴ درصد اعلام شده که این ارقام معادل ۱۰۹ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۶۱۴ میلیون ریال (معادل با ۳.۳۱ میلیارد دلار) برای CT و ۳۷ میلیون و ۵۱ هزار و ۴۴۱ میلیون ریال (معادل با ۱.۱۲ میلیارد دلار) برای IT است.

براساس ارزیابی های انجام شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی ۲.۱۰ درصد است که این سهم در بخش CT معادل ۱.۵۷ درصد و در بخش IT معادل ۰.۵۴ درصد اعلام شده است.

براین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی را برای سال ۹۴ در دستور کار قرار داد.

افزایش سرمایه گذاری در بخش دولتی و غیردولتی، اجماع ملی بین مردم، حاکمیت و بخش غیردولتی برای تحقق استراتژی فرصت‌محور در بخش ICT و جلوگیری از افزایش فاصله ایران در شاخص‌های توسعه ICT با کشورهای برتر منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

استفاده از فناوری‌های نوین و تاکید بر نوآوری‌های بنگاه محور به جای نوآوری‌های دانشگاه محور و نیز به کارگیری بهینه ظرفیت‌های بخش ICT برای تسریع و تسهیل در توسعه سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال جاری است.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده