امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت در تهران واگذار می‌ شود

امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت در تهران واگذار می‌ شود

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد که امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت در این استان واگذار می‌شود.

علیرضا صیدی با بیان اینکه در سال ۹۳ در استان تهران ۶۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۴۵۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت:

مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری مخابرات در سال ۱۳۹۴ ارائه سرویس‌های مناسب و با کیفیت به مردم،‌ همراه با پشتیبانی مطلوب در عرصه ارتباطات و مخابرات است.

وی گفت:

از آنجا که سال ۹۳ سال سرمایه‌گذاری و توسعه برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز بود، سال ۹۴ استفاده بهینه از منابع موجود در بخش‌های مختلف اعم از حوزه‌های فنی و حوزه منابع انسانی از اولویت‌های محوری شرکت خواهد بود. تکمیل فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه پشتیبانی از مشترکان با استفاده‌ی مطلوب از توانائی‌های بسیار بالای نیروهای انسانی شاغل در شرکت و با اتکا به همدلی و همزبانی میان کارکنان و مشترکان از دیگر برنامه‌ها به شمار می‌رود و شعار سال ۱۳۹۴ شرکت مخابرات استان تهران را با عنوان «همدلی و همزبانی برای ارائه‌ی خدمات بهتر با استفاده از منابع موجود» سرلوحه فعالیت‌های شرکت مخابرات تهران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:

در سال ۱۳۹۳ با تأمین بخش عمده‌ی تجهیزات مورد نیاز که عمدتاً نصب و راه اندازی شده و بخش دیگری از آن که درحال ورود به کشور و در شرف ترخیص است، بسترسازی مناسبی برای تداوم راهبرد رشد و توسعه زیر ساخت‌ها و ارائه‌ی خدمات مطلوب و به روز در شبکه مخابراتی استان تهران فراهم شد. تقویت زیرساخت‌ها در قالب پروژه‌های بهره گیری از نسل جدید سیستم‌های انتقال نظیر OTN بوده که شرایط مطلوبی را برای ارائه‌ی سرویس مناسب‌تر به سایر اپراتورها و درآمدزایی جهت شرکت را فراهم کرده است.

صیدی افزود:

در حوزه شبکه‌ی دیتا از نظر درآمدی برنامه‌های پیش‌بینی شده محقق شد و برای پاسخگویی به تقاضاهای مشترکان و متقاضیان برای دریافت اینترنت پرسرعت، در حال حاضر آماده‌سازی شبکه برای واگذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت با تکمیل تجهیزات در دستور کار قرار گرفته که در نیمه اول سال جاری عملیات نصب و راه اندازی کامل و موردبهره برداری قرار خواهد گرفت.

صیدی در زمینه توسعه و بهبود خدمات پشتیبانی از مشترکان رو به افزایش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران گفت:

پروژه توسعه و بهبود ارایه خدمات پشتیبانی به مشترکان اینترنت پرسرعت از طریق شماره تلفن ۲۰۲۰ در سال گذشته با توزیع مراکز پاسخگویی در سطح مناطق به خوبی انجام شد. عملیات موفقیت‌آمیزی که مدت زمان پاسخگویی را به زیر سه دقیقه کاهش داد.

وی افزود:

در راستای توسعه امکانات مرتبط با پشتیبانی مشترکان اینترنت، اقدام به نصب و راه اندازی سیستم کنترلی OSS با تکیه بر توان داخلی شرکت و شرکت طرف قرارداد ایرانی شده که این سیستم قابلیت پاسخگویی به درخواست متقاضیان را در کمترین زمان و به بهترین نحو مطلوب فراهم می‌سازد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در زمینه‌ی رفع خرابی تلفن ثابت گفت:

کاهش حجم شکایات نشان از عملکرد مثبت همکاران شرکت دارد.

وی با بیان اینکه بهبود عملکرد در زمینه نگهداری و رفع خرابی لینک‌هایی که در اختیار سایر اپراتورها قرار داده بودیم نیز از پروژه‌های موفق سال ۱۳۹۳ شرکت است گفت:

در سال گذشته بصورت پایلوت با شرکت ارتباطات سیار این پروژه وارد مرحله اجرایی شد.

علیرضا صیدی با بیان اینکه در سال ۹۳ در استان تهران ۶۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۴۵۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت:

مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری مخابرات در سال ۱۳۹۴ ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و با کیفیت به مردم، ‌همراه با پشتیبانی مطلوب در عرصه ارتباطات و مخابرات است.

وی گفت:

از آنجا که سال ۹۳ سال سرمایه‌گذاری و توسعه برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز بود درسال ۹۴ استفاده بهینه از منابع موجود در بخش‌های مختلف اعم از حوزه‌های فنی و حوزه منابع انسانی از اولویت‌های محوری شرکت خواهد بود. تکمیل فعالیت‌های انجام گرفته شده در حوزه پشتیبانی از مشترکان با استفاده مطلوب از توانائیهای بسیار بالای نیروهای انسانی شاغل در شرکت و با اتکا به همدلی و همزبانی میان کارکنان و مشترکان از دیگر برنامه‌ها به شمار می‌رود و شعار سال ۱۳۹۴ شرکت مخابرات استان تهران را با عنوان «همدلی و همزبانی برای ارایه خدمات بهتر با استفاده از منابع موجود» سرلوحه فعالیت‌های شرکت مخابرات تهران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:

در سال ۱۳۹۳ با تأمین بخش عمده تجهیزات مورد نیاز که عمدتاً نصب و راه اندازی شده و بخش دیگری از آن که درحال ورود به کشور و در شرف ترخیص است، بسترسازی مناسبی برای تداوم راهبرد رشد و توسعه زیر ساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب و به روز در شبکه مخابراتی استان تهران فراهم شد. تقویت زیرساخت‌ها در قالب پروژه‌های بهره گیری از نسل جدید سیستم‌های انتقال نظیر OTN بوده که شرایط مطلوبی را برای ارائه سرویس مناسب‌تر به سایر اپراتورها و درآمدزایی جهت شرکت را فراهم کرده است.

صیدی افزود:

در حوزه‌ی شبکه دیتا از نظر درآمدی برنامه‌های پیش‌بینی شده محقق شد و برای پاسخگویی به تقاضاهای مشترکان و متقاضیان برای دریافت اینترنت پرسرعت، در حال حاضر آماده‌سازی شبکه برای واگذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت با تکمیل تجهیزات در دستور کار قرار گرفته که در نیمه اول سال جاری عملیات نصب و راه اندازی کامل و موردبهره برداری قرار خواهد گرفت.

صیدی در زمینه توسعه و بهبود خدمات پشتیبانی از مشترکان رو به افزایش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران گفت:

پروژه توسعه و بهبود ارایه خدمات پشتیبانی به مشترکان اینترنت پرسرعت از طریق شماره تلفن ۲۰۲۰ در سال گذشته با توزیع مراکز پاسخگویی در سطح مناطق به خوبی انجام شد. عملیات موفقیت‌آمیزی که مدت زمان پاسخگویی را به زیر سه دقیقه کاهش داد.

وی افزود:

در راستای توسعه امکانات مرتبط با پشتیبانی مشترکان اینترنت، اقدام به نصب و راه اندازی سیستم کنترلی OSS با تکیه بر توان داخلی شرکت و شرکت طرف قرارداد ایرانی شده که این سیستم قابلیت پاسخگویی به درخواست متقاضیان را در کمترین زمان و به بهترین نحو مطلوب فراهم می سازد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در زمینه رفع خرابی تلفن ثابت گفت:

کاهش حجم شکایات نشان از عملکرد مثبت همکاران شرکت دارد.

وی با بیان اینکه بهبود عملکرد در زمینه‌ی نگهداری و رفع خرابی لینک‌هایی که در اختیار سایر اپراتورها قرار داده بودیم نیز از پروژه‌های موفق سال ۱۳۹۳ شرکت است، گفت:

در سال گذشته بصورت پایلوت با شرکت ارتباطات سیار این پروژه وارد مرحله اجرایی شد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده