تبدیل ایران به هاب پستی منطقه

تبدیل ایران به هاب پستی منطقه

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از تبدیل ایران به هاب پستی منطقه و نیز نوآوری و یکپارچگی در ارائه خدمات پستی به عنوان اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه در بخش پست کشور خبر داد.

برات قنبری امروز در همایش مدیران پستی کشور با تاکید بر لزوم پرداختن به توسعه داخلی و خارجی پست در اهداف برنامه ششم توسعه، گفت:

لازم است برنامه مدونی برای تبدیل ایران به هاب پستی منطقه تدوین شود.

وی با بیان اینکه تجارت پستی با برخورداری از فناوری اطلاعات می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را محقق کند، گفت:

پست، به عنوان پیشخوان دولت باید به سمت صنعتی شدن و ارائه خدمات نو پیش برود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پایین بودن بهره‌وری در کشور اشاره کرد و افزود:

همواره ۳۰ درصد رشد اقتصادی از طریق بهر‌ه‌وری حاصل می‌شود و از این رو پست در ایجاد بهره‌وری منابع و کم کردن منابع انرژی نقش حیاتی دارد؛ اما این مهم هنوز به طور کامل حاصل نشده است.

قنبری با تاکید بر اجرای اهداف باقی مانده دولت در برنامه پنجم توسعه در سال جاری افزود:

شعار کلیدی تدوین برنامه ششم در پست نوآوری و یکپارچگی شبکه محصولات و خدمات پستی خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات بر ترویج نوآوری در خدمات پستی تأکید کرد و ادامه داد:

نوآوری کالایی لوکس نیست بلکه باید در خدمت ارائه شبکه پستی یکپارچه باشد؛ ‌در همین حال ارتباط با کشورهای منطقه و تبدیل شدن به هاب پستی منطقه از جمله مواردی است که لازم است در برنامه ششم توسعه به آن توجه شود.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده