طرح اینترنت اشیاء در کشور پیاده سازی می‌شود

طرح اینترنت اشیاء در کشور  پیاده سازی می‌شود

همزمان با برگزاری کارگاه بین‌المللی اینترنت اشیاء در ایران، وزارت ارتباطات برای پیاده سازی اینترنت اشیا در کشورمان طرح کلان خود را در این زمینه ارائه کرد.

رئیس دانشکده پست و مخابرات دیروز در افتتاحیه کارگاه بین المللی اینترنت اشیاء در هتل اسپیناس تهران اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیاده سازی اینترنت اشیاء در ایران طرح کلانی را تنظیم کرده است.  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح از تمام اپراتورها، بخش خصوصی، بخشهای تولیدی، صنایع و محققان دعوت کرده است تا نظرات خود را در حوزهی اینترنت اشیاء مطرح کنند.

این کارگاه با همکاری اتحادیهی جهانی مخابرات به میزبانی ایران و با شرکت اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در حال برگزاری است. حضور شرکت اتحادیه جهانی مخابرات در این کارگاه باعث افزایش تعاملات و انتقال تجربه و دانش اینترنت اشیا به داخل کشور خواهد شد. ۸۰ شرکت کننده از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و شرکتهای داخلی در این کارگاه ۳ روزه شرکت کردهاند. یزدانیان در این رابطه گفت:

برگزاری دورههای مشترک با ITU باعث هماهنگی و همگرایی برنامههای ملی ما با برنامههای بینالمللی می‌شود و امکان موفقیت برنامههای ما را بالا می‌برد. در این رابطه آمادگی افزایش سطح همکاری با این اتحادیه وجود دارد.

از دیگر حاضران در این کارگاه بینالمللی میتوان به  اعضای دفتر آسیا و اقیانوسیه اتحادیه جهانی مخابرات و آکادمی ارتباطات و فناوری شرکت هند اشاره کرد. یزدانی در سخنانش از شرکت کنندگان بینالمللی در این کارگاه تشکر کرد و گفت

با توجه به شعار سال جاری اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر داده‌های عظیم توانمندساز جوامع باید توجه داشت که داده‌های عظیم بر مبنای اینترنت اشیا شکل می‌گیرد و این دو از هم جدا شدنی نیست.

یزدانیان با تشریح مفهوم اینترنت اشیاء از اهمیت این تکنولوژی در سیاستگذاریها نیز سخن گفت. به گفته‌ی وی اتصال تعداد قابل توجهی از اشیا به اینترنت (IOT) تولید اطلاعات بی‌شماری می کند که با تحلیل آن اطلاعات می‌توان به علایق و سلیقه کاربران دست یافت و از این رو، برای سیاستگذاران بسیار با اهمیت است.

دو موضوع اینترنت اشیاء و دادهها به هم مرتبط هستند؛ از این رو هر دو موضوع برای ایران و اتحادیه جهانی مخابرات و توسعه جهانی اهمیت دارند. در این کارگاه به بررسی مهمترین مسائل در سر راه پیادهسازی و توسعه اینترنت اشیا از جمله امنیت، استانداردها و ایجاد شبکههای ارتباطی پرداخته خواهد شد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده