نتایج نظرسنجی: کاربران زومیت ایرانسل و رایتل را بهتر از همراه اول می‌دانند

نتایج نظرسنجی: کاربران زومیت ایرانسل و رایتل را بهتر از همراه اول می‌دانند

مشترکان اپراتورهای همراه ایران، اینترنت ایرانسل و رایتل را بهتر از همراه اول می‌دانند. بنابر نظرسنجی زومیت ۶۴.۶ درصد از مشترکان همراه اول از وضعیت اینترنت همراه این شرکت ناراضی‌ هستند. این در حالی است که افراد ناراضی از اینترنت همراه رایتل ۳۵.۷ درصد و ایرانسل ۲۶.۶ درصد هستند. همراه زومیت باشید.

زومیت برای شناسایی میزان رضایتمندی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه، نظرسنجی سه بخشی برگزار کرد تا مشترکان هر اپراتور به مدت یک هفته بتوانند در بخش مخصوص هر اپراتور به صورت جداگانه نظر خود را اعلام کنند.

در این نظرسنجی‌ها ۱۹ هزار و ۱۷۹ رأی ثبت شد. در نظرسنجی همراه اول ۶ هزار و ۴۵۵ رأی، ایرانسل ۶ هزار و ۷۷۲ رأی و رایتل ۵ هزار و ۹۴۹ رأی ثبت شد.

در این نظرسنجی ایرانسل بیشترین میزان رضایتمندی مشترکان را به خود اختصاص داد و توانست رضایت ۳۴.۸ درصد مشترکان را جلب کند. ۳۱.۶ درصد از مشترکان رایتل نیز از وضعیت اینترنت این اپراتور راضی بودند، اما تنها ۸.۴ درصد از مشترکان همراه اول از وضعیت اینترنت این اپراتور راضی بودند.

در این سه نظرسنجی ایرانسل ۲۶.۶ درصد مشترک ناراضی، رایتل ۳۶.۷ درصد مشترک ناراضی و همراه اول ۶۴.۴ درصد مشترک ناراضی داشتند.

جدول نهایی نظرات کاربران به شرح زیر است:

نام اپراتورتعداد کل آراءتعداد راضیدرصدتعداد گاهی راضی گاهی ناراضیدرصدتعداد ناراضیدرصد
همراه اول۶،۴۵۵۵۴۲۸.۴۱،۷۴۲۲۷۴،۱۷۱۶۴.۶
ایرانسل۶،۷۷۲۲،۳۵۵۳۴.۸۲،۶۱۸۳۸.۶۱،۷۹۹۲۶.۶
رایتل۵،۹۴۹۱،۸۷۹۳۱.۶۱،۹۴۸۳۲.۷۲،۱۲۲۳۵.۷

اینترنت همراه می‌تواند یکی از مهمترین ملاک‌های کاربران برای مهاجرت به اپراتور دیگر در طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه باشد.

منبع زومیت
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده