تلسکوپ فضایی جیمز وب آثار احتمالی حیات را در قمر یخی مشتری کشف کرد

یک‌شنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۵
مطالعه 2 دقیقه
اروپا قمر مشتری
تلسکوپ فضایی جیمز وب با کشف کربن‌دی‌اکسید داخلی در اروپا، قمر مشتری، نشان داد اقیانوس پوشیده از یخ این قمر می‌تواند زیست‌پذیر باشد.
تبلیغات

تلسکوپ فضایی جیمز وب آثاری از کربن داخلی را روی اروپا، قمر یخی سیاره مشتری، کشف کرد و احتمال وجود حیات در این دنیای آبی منجمد را افزایش داد. اروپا اندکی کوچک‌تر از ماه زمین و با پوسته‌ای از یخ پوشیده شده است که زیر آن اقیانوسی از آب شور قرار دارد. وجود آب مایع اروپا را به قمری بحث‌برانگیز برای جست‌وجوی حیات فرازمینی تبدیل کرده است، اما تاکنون هیچ شواهدی از وجود مولکول‌های زیستی به‌ویژه کربن،از اجزای سازنده‌ی حیات روی زمین، پیدا نشده بود.

کشف جدید جیمز وب از این نظر اهمیت دارد که کربن‌دی‌اکسید موجود در اروپا را جرم دیگری مثل شهاب‌سنگ یا سیارک به آن نیاورده است و به‌نظر می‌رسد در منطقه‌ای جوان ازنظر زمین‌شناسی موسوم به تارا رجیو تشکیل شده است. این فرایند نشان می‌دهد گاز کربن‌دی‌اکسید محصولی داخلی است.

به‌گفته‌ی سامانتا ترومبو، دانشمند سیاره‌ای دانشگاه کورنل، رصدهای قبلی با تلسکوپ فضایی هابل، شواهدی از نمک اقیانوسی را در منطقه‌ی تارا رجیو نشان داده‌اند و اکنون شاهد تراکم فراوان کربن‌دی‌اکسید هستیم. احتمالاً اقیانوس داخلی اروپا منشأ این گاز است.

تصویر رنگی کاذب از اروپا، قمر مشتری
تصویر رنگی کاذب از اروپا، قمر مشتری که دوربین JunoCam در سپتامبر ۲۰۲۲ ثبت کرد.

ترومبو مؤلف ارشد یکی از دو مقاله‌ی مرتبط با رصدهای جدید اروپا است که در مجله‌ Science منتشر شد. پژوهشگران به‌لطف قدرت جیمز وب، تنها به زمان رصد چند‌دقیقه‌ای نیاز داشتند تا به جزئیات جدیدی درباره‌ی اروپا دست پیدا کنند.

پژوهشگران علائم کربن‌دی‌اکسید غیرشفاف بی‌نظم و کریستالی را روی اروپا پیدا کردند. آنان غلظت زیاد این گاز را در نقاطی به نام مناطق آشفتگی پیدا کردند؛ جایی که پوسته تکه‌تکه شده است و احتمال حرکت مواد بین پوسته و اقیانوس داخلی وجود دارد. از‌آن‌جاکه کربن‌دی‌اکسید به‌مدت طولانی روی سطح اروپا باقی نمی‌ماند، این باور وجود دارد که به‌تازگی از اقیانوس داخلی بیرون آمده باشد. سطح اروپا به‌طور میانگین ۶۰ میلیون سال عمر دارد و مناطق آشفتگی نیز به‌طورکلی جوان‌تر هستند.

در سال‌های اخیر، دانشمندان به‌دنبال برنامه‌ریزی دو مأموریت به قمر اروپا بوده‌اند. مأموریت کلیپر ناسا برای پرتاب در سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است و در مدار اروپا قرار خواهد گرفت. تمرکز اصلی این مأموریت جست‌وجوی مولکول‌ها و شرایط منجر به حیات است.

همچنین، آژانس فضایی اروپا کاوشگر قمرهای یخی مشتری (JUICE) را در ماه آوریل امسال پرتاب کرد. این کاوشگر در سال ۲۰۳۱ به مشتری خواهد رسید و ۳۵ مانور پرواز در ارتفاع کم را در اطراف قمرهای اروپا، گانیمید و کالیستو، انجام خواهد داد.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات