بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

۲۸ مورد از خیره‌کننده‌ترین عکس های نجومی ۲۰۲۰

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | 24 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | 70 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | 19 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | 42 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید