بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

۲۸ مورد از خیره‌کننده‌ترین عکس های نجومی ۲۰۲۰

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۱۶:۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | 32 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 26 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 40 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 18 دیدگاه

| ۱۱:۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 65 دیدگاه

| ۱۰:۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | 114 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 171 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 32 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 45 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 25 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 55 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 12 دیدگاه

بیشتر بخوانید