بیوگرافی ابوعلی سینا، پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

۲۸ مورد از خیره‌کننده‌ترین عکس های نجومی ۲۰۲۰

بیوگرافی جون آلمیدا، ویروس‌شناس اسکاتلندی کاشف اولین ویروس کرونا

علمی

مقاله های علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فناوری

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 28 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 50 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | 61 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 15 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 21 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید