دستیار صوتی سیری اپل

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 64 دیدگاه

| ۱۶:۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 25 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | 17 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید