قیمت تلفن تیپ تل

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۸۴٬۰۰۰

سازنده
94
30
24
19
17
13
نوع تلفن
0
17
0
کاربری
17
17
تعداد گوشی
17
0
0
نمایشگر
17
0
منشی تلفنی
8
8
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
17 تلفن
تلفن تیپ تل TIP-8810
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
699 گرمابعاد نامشخص

از965,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-1060
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
300 گرم90 × 100 × 200 میلی‌متر

از484,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-7730
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
1.3 کیلوگرمابعاد نامشخص

از890,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-938
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
وزن نامشخص60 × 150 × 200 میلی‌متر

از960,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-1316
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
450 گرمابعاد نامشخص

از960,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-3110 مشکی
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
400 گرم50 × 170 × 200 میلی‌متر

از1,375,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-7720 مشکی
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
460 گرمابعاد نامشخص

از869,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-6097
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
400 گرمابعاد نامشخص

از1,270,000تومان

تبلیغات
تلفن تیپ تل TIP-6060
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
وزن نامشخص60 × 150 × 200 میلی‌متر

تلفن تیپ تل TIP-7760
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
900 گرموزن نامشخص

تلفن تیپ تل TIP-6202
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

تلفن تیپ تل TIP-8805
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
550 گرم100 × 170 × 210 میلی‌متر

تلفن تیپ تل TIP-6031
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
وزن نامشخص60 × 150 × 200 میلی‌متر

تلفن تیپ تل TIP-4050
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
900 گرمابعاد نامشخص

تلفن تیپ تل TIP-3050
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
وزن نامشخصابعاد نامشخص

تلفن تیپ تل TIP-7715
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
900 گرمابعاد نامشخص

تبلیغات
تلفن تیپ تل TIP-931 نقره‌ای
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگردارای منشی تلفنی
450 گرم50 × 200 × 220 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه