قیمت پاور ترمالتیک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۵۵۰٬۰۰۰

۸۷۰٬۰۰۰

سازنده
52
51
26
62
38
34
41 برند دیگر
فرم فکتور
43
0
0
0
توان خروجی
0
0
2
9
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
13
6
24
گواهی 80Plus
10
16
6
8
1
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
43 پاور کامپیوتر
پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart Pro RGB با توان 850 وات
850 وات Bronze با راندمان 85 درصد
- 86 × 150 × 170 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از5,500,000تومان

پاور کامپیوتر ترمالتیک Litepower با توان 550 وات
650 وات راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,600,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower iRGB PLUS 1050W Platinum - TT Premium Edition با توان 1050 وات
1050 واتPlatinum با راندمان 94 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری120 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

از10,063,000تومان

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower iRGB PLUS با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BM1 با توان 500 وات
500 وات Bronze با راندمان 88 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Thermaltake Smart RGB 600W با توان 600 وات
600 وات Standard با راندمان 82 تا 86 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BM1 با توان 600 وات
600 وات Bronze با راندمان 88 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower Grand RGB با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

تبلیغات
پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF1 با توان 750 وات
750 وات Gold
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF1 ARGB با توان 750 وات
750 وات Gold
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GX1 RGB با توان 500 وات
500 واتGold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart RGB با توان 700 وات
700 وات Standard با راندمان 87 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BX1 RGB با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 88 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Litepower با توان 550 وات
550 وات راندمان 80 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

توان پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF2 ARGB 750W - TT Premium Edition با توان 750 وات
750 واتGold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

 پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF1 با توان 850 وات
850 وات Gold
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

تبلیغات
نورپردازی پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower iRGB PLUS 1200W Platinum - TT Premium Edition با توان 1200 وات
1200 واتPlatinum با راندمان 94 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری120 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower PF1 ARGB با توان 1200 وات
1200 وات Platinum
- 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower DPS G با توان 850 وات
850 وات Platinum با راندمان 91 درصد
- 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 87 تا 92 درصد
- -
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF2 ARGB 850W - TT Premium Edition با توان 850 وات
850 واتGold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart RGB 230V با توان 600 وات
600 وات Standard با راندمان 82 تا 86 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower iRGB PLUS با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

کابل و اتصال پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GX1 RGB 700W Gold با توان 700 وات
700 واتGold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

تبلیغات
ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF2 ARGB 650W - TT Premium Edition با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

ابعاد پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower Grand RGB با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower PF1 ARGB با توان 850 وات
850 وات Platinum
- 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

ابعاد پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BM2 750W - TT Premium Edition با توان 750 وات
750 واتBronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vنیمه ماژولار

ابعاد پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BX1 RGB با توان 750 وات
750 وات Bronze با راندمان 88 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

اتصال و کابل پاور کامپیوتر ترمالتیک TR2 S با توان 650 وات
650 واتStandard با راندمان 86 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

قدرت و توان پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower Grand RGB با توان 1200 وات
1200 وات Platinum با راندمان 92 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower PF1 ARGB با توان 1050 وات
1050 وات Platinum
- 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

تبلیغات
پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF1 با توان 650 وات
650 وات Gold
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

اتصال و کابل پاور کامپیوتر ترمالتیک TR2 S با توان 450 وات
450 واتStandard با راندمان 86 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

ابعاد پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower TF1 1550W - TT Premium Edition با توان 1550 وات
1550 واتTitanium با راندمان 94 درصد
وزن نامشخص86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری120 هزار ساعت
ATX12Vتمام ماژولار

 پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GF1 ARGB با توان 850 وات
850 وات Gold
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower PF1 با توان 850 وات
850 وات Platinum با راندمان 92 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

اتصال و کابل پاور کامپیوتر ترمالتیک Toughpower GX1 RGB 600W Gold با توان 600 وات
600 واتGold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

ابعاد پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart Pro RGB 650W Bronze با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 170 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر ترمالتیک Smart BM1 با توان 700 وات
700 وات Bronze با راندمان 88 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه